Iskolavezetés

Farkas Gábor Ákos

Igazgató
történelem, dráma, tánc

Nagy Judit

Tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes
matematika, fizika

Szentpáli Ágnes

Nevelési igazgatóhelyettes
magyar nyelv, angol nyelv

Egész Tamás

Módszertani igazgatóhelyettes
történelem

Közvetlen munkatársak

Soproni Széchenyi István Gimnázium

Lengyel Józsefné

Iskolatitkár
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Lukácsi Erzsébet

Laboráns
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Takácsné Kiss Szilvia

Iskolatitkár
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Tóth Ernő

Rendszergazda

Tanárok

Soproni Széchenyi István Gimnázium

Andréné Dorka Viktória

német nyelv

Barta Róbert

matematika, fizika
Soproni Széchenyi István Gimnázium

dr. Börcsök Zoltán

biológia

Böröczki Eszter

német nyelv és irodalom

Dakhlaouiné Nagy Judit

angol nyelv, német nyelv
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Farkasné Gáspár Anita

spanyol nyelv
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Gézárt Anita

matematika, fizika, informatika

Greksza Tünde

magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek

dr. Halmainé Cserháti Eszter

magyar nyelv, angol nyelv

Horváth Ádám Ákos

gyógytestnevelés, testnevelés
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Horváth Attila

biológia

Horváth Mária Violetta

magyar nyelv és irodalom, történelem
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Horváth Rita

magyar nyelv, történelem

Iváncsicsné Kollmann Mónika

német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom

Jakab László

német nyelv, orosz nyelv és irodalom
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Juhászné Sebestyén Andrea

magyar nyelv és irodalom, mozgókép- és médiakultúra

Kaszás Emőke Mária

német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Katona Richárd

matematika, földrajz
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Kiss-Huszta Pálma

fizika, kémia

Koloszár Balázs

testnevelés
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Kotány Márk Erik

történelem, angol nyelv

Kovácsné Bella Irén

magyar nyelv és irodalom, történelem
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Kubicsekné Stippinger Anna Mária

német nyelv

Kurányi Éva

magyar nyelv és irodalom, történelem

dr. Kuremszki Mariann

magyar nyelv és irodalom, francia nyelv

Mikóné Szántó Réka

német nyelv
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Molnárné Dukai Éva

rajz, ének-zene, etika

Nagy Anna

matematika, kémia, környezetvédelem

Nagyné Áldott Mária

matematika, kémia
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Nárayné dr. Tóthfalussy Zsófia Sarolta

magyar nyelv és irodalom, dráma, tánc

Németh Lászlóné

matematika, angol nyelv
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Orbán Zsolt

informatika, technika, életvitel
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Orbánné Kalmár Judit Krisztina

informatika
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Papp Katalin

testnevelés

Pászli Éva

matematika, ének-zene

Poór Attila

informatika, fizika, kémia

Radics Viktória

angol nyelv

Robotka Csaba

történelem és állampolgári ismeretek

Ságvári Orsolya

biológia, egészségfejlesztés

Simon György

földrajz

dr. Somogyi Ilona Csilla

kémia, biológia
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Szeberényi Andrea

könyvtáros
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Szikra Andrea Nóra

angol nyelv
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Szőke Hajnalka

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Tóth Gyula

angol nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom

Tóthné Keszei Tekla

angol nyelv

Tartalom