Iskolavezetés

Farkas Gábor Ákos

Igazgató
történelem, dráma

Egész Tamás

Oktatási igazgatóhelyettes
történelem

Nagy Judit

Tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes
matematika, fizika

Szentpáli Ágnes

Nevelési igazgatóhelyettes
magyar nyelv, angol nyelv

Közvetlen munkatársak

Lengyel Józsefné

Iskolatitkár
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Lukácsi Erzsébet

Laboráns
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Takácsné Kiss Szilvia

Iskolatitkár

Tóth Ernő

Rendszergazda

Tanárok

Barta Róbert

fizika, matematika

dr. Bérczy Dóra

biológia, földrajz, környezetvédelem
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Boda Gabriella

földrajz, környezettan

Böröcki Judit

német nyelv

Böröczki Eszter

német nyelv

Dakhlaouiné Nagy Judit

angol nyelv, német nyelv

Gézárt Anita

matematika, informatika, fizika

Greksza Tünde

magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek

dr. Halmainé Cserháti Eszter

magyar nyelv, angol nyelv

Horváth Ádám Ákos

gyógytestnevelés, testnevelés

Horváth Mária Violetta

magyar nyelv és irodalom, történelem

Horváth Rita

magyar nyelv és irodalom, történelem

Iváncsicsné Kollmann Mónika

német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Juhászné Kiss Katalin

német nyelv

Juhászné Sebestyén Andrea

magyar nyelv és irodalom, mozgókép- és médiakultúra

Kaszás Emőke Mária

német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom

Koloszár Balázs

egészségfejlesztés, testnevelés

Kovácsné Bella Irén

magyar nyelv és irodalom, történelem

Kubicsekné Stippinger Anna Mária

német nyelv

Kurányi Éva

magyar nyelv és irodalom, történelem

dr. Kuremszki Mariann

magyar nyelv és irodalom, francia nyelv

Matusik Mátyás

biológia, fizika

Mikóné Szántó Réka

német nyelv

Molnárné Dukai Éva

ének-zene, vizuális kultúra

Nagy Anna

kémia, környezetvédelem, matematika

Nagyné Áldott Mária

matematika, kémia

Nárayné dr. Tóthfalussy Zsófia Sarolta

magyar nyelv és irodalom, dráma, tánc

Németh Lászlóné

matematika, angol nyelv

Orbán Erika

matematika

Orbán Zsolt

informatika, technika, életvitel

Orbánné Kalmár Judit Krisztina

informatika

Papp Katalin

gyógytestnevelés, testnevelés

Pászli Éva

matematika, ének-zene

Poór Attila

informatika, fizika, kémia

Radics Viktória

angol nyelv

Robotka Csaba

történelem és állampolgári ismeretek

Ságvári Orsolya

biológia, egészségfejlesztés

Simon György

földrajz

Siposné Vörös Barbara

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom

dr. Somogyi Ilona Csilla

kémia, biológia

Szeberényi Andrea

könyvtáros

Szikra Andrea Nóra

angol nyelv

Szőke Hajnalka

angol nyelv

Tóth Gyula

angol nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom

Tóthné Keszei Tekla

angol nyelv

Tartalom