Iskolavezetés

Farkas Gábor Ákos

Igazgató
történelem, dráma

Nagy Judit

Tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes
matematika, fizika

Szentpáli Ágnes

Nevelési igazgatóhelyettes
magyar nyelv, angol nyelv

Egész Tamás

Módszertani igazgatóhelyettes
történelem

Közvetlen munkatársak

Lengyel Józsefné

Iskolatitkár
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Lukácsi Erzsébet

Laboráns
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Takácsné Kiss Szilvia

Iskolatitkár

Tóth Ernő

Rendszergazda

Tanárok

Andréné Dorka Viktória

német nyelv

Barta Róbert

matematika, fizika

dr. Börcsök Zoltán

biológia

Böröczki Eszter

német nyelv

Dakhlaouiné Nagy Judit

angol nyelv, német nyelv
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Farkasné Gáspár Anita

spanyol nyelv

Gézárt Anita

matematika, informatika, fizika

Greksza Tünde

magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek

dr. Halmainé Cserháti Eszter

magyar nyelv, angol nyelv

Horváth Ádám Ákos

gyógytestnevelés, testnevelés
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Horváth Attila

biológia

Horváth Mária Violetta

magyar nyelv és irodalom, történelem
Soproni Széchenyi István Gimnázium

Horváth Rita

magyar nyelv, történelem

Iváncsicsné Kollmann Mónika

német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom

Jakab László

német nyelv, orosz nyelv és irodalom

Juhászné Sebestyén Andrea

magyar nyelv és irodalom, mozgókép- és médiakultúra

Kaszás Emőke Mária

német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom

Katona Richárd

matematika, földrajz

Kiss-Huszta Pálma

fizika, kémia

Koloszár Balázs

egészségfejlesztés, testnevelés

Kotány Márk Erik

történelem, angol nyelv

Kovácsné Bella Irén

magyar nyelv és irodalom, történelem

Kubicsekné Stippinger Anna Mária

német nyelv

Kurányi Éva

magyar nyelv és irodalom, történelem

dr. Kuremszki Mariann

magyar nyelv és irodalom, francia nyelv

Mikóné Szántó Réka

német nyelv

Molnárné Dukai Éva

ének-zene, vizuális kultúra

Nagy Anna

matematika, kémia, környezetvédelem

Nagyné Áldott Mária

matematika, kémia

Nárayné dr. Tóthfalussy Zsófia Sarolta

magyar nyelv és irodalom, dráma, tánc

Németh Lászlóné

matematika, angol nyelv

Orbán Zsolt

informatika, technika, életvitel

Orbánné Kalmár Judit Krisztina

informatika

Papp Katalin

gyógytestnevelés, testnevelés

Pászli Éva

matematika, ének-zene

Poór Attila

informatika, fizika, kémia

Radics Viktória

angol nyelv

Robotka Csaba

történelem és állampolgári ismeretek

Ságvári Orsolya

biológia, egészségfejlesztés

Simon György

földrajz

dr. Somogyi Ilona Csilla

kémia, biológia

Szeberényi Andrea

könyvtáros

Szikra Andrea Nóra

angol nyelv

Szőke Hajnalka

angol nyelv

Tóth Gyula

angol nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom

Tóthné Keszei Tekla

angol nyelv

Tartalom