Profile picture for user bartar
Szak
fizika
matematika

1990-ben végeztem az ELTE Természettudományi Karán, majd 2002-ben közoktatási vezetői szakvizsgát tettem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A Széchenyi István Gimnáziumban 2012 óta tanítok matematikát és fizikát. Munkám során fontos célnak tartom, hogy tanítványaim a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgájukon meg tudjanak felelni az ott elvárt követelményeknek, de legalább ilyen fontosnak tartom azt is, hogy gondolkodásmódjukat formálja a természettudományok egzaktsága, következetessége, hogy természettudományos ismereteiket műveltségük fontos, egyéb ismereteikkel egyenrangú részének tekintsék. Igyekszem megtanítani nekik azt, hogy egy probléma megoldása az élet (szinte) minden területén a rendelkezésre álló információk rendszerezésével és jó kérdések megfogalmazásával kezdődik.