Dátum

Köves Andrea előadása a Széchenyi Casinoban 2024. április 17-én 17 órakor

Képek

Köves Andrea színes, egyéni életpéldákkal fűszerezett előadásában mutatta be az elmúlt 30 év soproni, regionális és országos média világát, benne az újságírás, a műsorkészítés és a riporteri munka szépségeivel és árnyoldalaival.      

Professzor Székely Csaba előadása a Széchenyi Casinoban 2024. március 20-án 17-órakor

Képek

Professzor emeritus Székely Csaba mély és elgondolkodtató előadásában a mezőgazdaságban alkalmazott és alkalmazható innovatív technológiákra és azok üzemgazdasági értékelésére helyezte a hangsúlyt. Lényegi megállapításai kiterjedtek a mezőgazdasági termékelőallításra, a mezőgazdaság erőforrásaira, az űrtechnológia és a mezőgazdaság kapcsolódási pontjaira (pl. precíziós gazdálkodás, HUNOR program), az innovatív technológiák (pl. fejőrobot) előnyeire és hátrányaira, az innovatív technológiák bevezetésének döntési mechanizmusára.

Gerencsér Gábor előadása a Széchenyi Casinoban 2024. február 14-én 17 órakor

Képek

Gerencsér Gábor nagyívű és érdekfeszítő előadásában mutatta be az autóiparban eltöltött évtizedeinek kiemelkedő szakmai eseményeit (Ikarus, GM/Opel Szentgotthárd, Opel Rüsselsheim, GM Holden Auszrália, Kína-Janta) és eredményeit (pl. Magyarország első modernkori autógyárának szerelde vezetője - első magyar szerelésű Opel gépkocsi, Turbó feltöltés, VVT technológia, VBA programozás, elektromos kétkerekű) és az ehhez kapcsolódó rendkívül gazdag vezetői (pl. eredményes meggyőzési technikák, vezetői stílusok közötti tudatos választás, munkatársak bevonása, önjáró folyamatokra törekvés, saját hibák kezelése) élettapasztalatot.   

Szeles Nóra előadása a Széchenyi Casinoban 2024. január 31-én 17 órakor

Képek

Szeles Nóra kiváló előadásában rendkívül gazdag életpályáján keresztül mutatta be a tőzsde és a közösségi finanszírozás világát. Lényegretörően ismertette a tőkepiacok működését, a közösségi finanszírozás kialalkukását, kategóriáit, szolgáltatás típusait. Közérthetően elemezte az induló vállalkozások pénzügyi támogatását.   

Dr. Brummer Krisztián előadása a Széchenyi Casinoban 2023. november 8-án 17 órakor

Képek

Dr. Brummer Krisztián figyelemreméltó előadásában nagy szakmai hozzáértéssel mutatta be Széchenyi István katonai pályafutását. Felidézte Széchenyi kapitány szerepét az 1809-es győri és az 1813-as lipcsei ütközeteknél, az 1814-es nápolyi küldetésnél illetve megosztotta a hallgatósággal a Gróf Úr katonai pályájának hosszúra nyúlt befejezését. A nagyívű előadásában kitért még a napóleoni háborúk összefüggéseire, ezen időszak „főszereplőinek” (Napóleon, Schwarzenberg, Blücher, Metternich, I. Sándor, Bernadotte, Murat) személyes történeteire is.

Kun Árpád előadása a Széchenyi Casinoban 2023. október 11-én 17 órakor

Képek

Kun Árpád költő, író  bensőséges hangvételű előadásában felidézte irodalmi pályájának soproni kezdetét és megosztotta a hallgatósággal irodalmi ars poeticájának alapvetéseit.

Professzor emeritus Rybach László előadása a díszteremben 17 órakor

Képek

Professzor emeritus Rybach László személyes hangvételű április 26-i előadásában felidézte hosszú életének meghatározó családi, tudományos és zenei életének eseményeit. Megemlítette édesapja elvesztésének tragikus körülményeit az 1945. március 28-i bombatámadáskor, szerepét az 56-os forradalomban, megérkezését és beilleszkedést Zürichbe, bemutatta jelentős geofizikusi, geotermikusi-radiometrikusi szakmai és magas szintű karmesteri sikereit.

Stöckert Gábor újságíró előadása 17 órakor a díszteremben

Képek

Stöckert Gábor újságíró Álhírek, dezinformáció és az online sajtó egyéb kihívásai” című érdekfeszítő és sokszínű április 12-i előadásában kitért az online média kihívásaira, az álhír értelmezésére, az álhírkeletkezés gyakorlati módjaira, az áltudományokra, az összeesküvés elméletekre, a kattintásvadászatra és a kihívásokra adott válaszokra (pl. tudatos médiahasználat és hírolvasás).

Beszélgetés Kováts Adél Kossuth-díjas színművésznővel. Beszélgetőtárs: Kovácsné Bella Irén

Képek

Kováts Adél Kossuth-díjas színésznő március 29-én, a Széchenyi Casino történetében először előadás helyett, személyes hangvételű emlékezetes beszélgetésben idézte fel magán és szakmai életének meghatározó eseményeit.             

Dr. Tóth Csaba lézerfizikus: Részecskegyorsítás lézerekkel plazmákban

Képek

Dr. Tóth Csaba  lézerfizikus nagyívű és szemléletes február 22-i előadásában az egyszerő optikai alapismeretekből kiindulva (tükrök, optikai rácsok, ultrarövid impulzusú lézerek), a plazmahullámok különleges tulajdonságainak megtárgyalásán keresztül jutott el a manapság sokakat izgató érdekes kérdésig a plazmás részecskegyorsítók, újszerű röntgen fényforrások létrehozásának és alkalmazásának területéig. 

Tartalom