Dátum

Dr. Brummer Krisztián előadása a Széchenyi Casinoban 2023. november 8-án 17 órakor

Képek

Dr. Brummer Krisztián figyelemreméltó november 8-i előadásában nagy szakmai hozzáértéssel mutatta be Széchenyi István katonai pályafutását. Felidézte Széchenyi kapitány szerepét az 1809-es győri és az 1813-as lipcsei ütközeteknél, az 1814-es nápolyi küldetésnél illetve megosztotta a hallgatósággal a Gróf Úr katonai pályájának hosszúra nyúlt befejezését. A nagyívű előadásában kitért még a napóleoni háborúk összefüggéseire, ezen időszak „főszereplőinek” (Napóleon, Schwarzenberg, Blücher, Metternich, I. Sándor, Bernadotte, Murat) személyes történeteire is.

Kun Árpád előadása a Széchenyi Casinoban 2023. október 11-én 17 órakor

Képek

Kun Árpád költő, író  bensőséges hangvételű október 11-i előadásában felidézte irodalmi pályájának soproni kezdetét és megosztotta a hallgatósággal irodalmi ars poeticájának alapvetéseit.

Professzor emeritus Rybach László előadása a díszteremben 17 órakor

Képek

Professzor emeritus Rybach László személyes hangvételű április 26-i előadásában felidézte hosszú életének meghatározó családi, tudományos és zenei életének eseményeit. Megemlítette édesapja elvesztésének tragikus körülményeit az 1945. március 28-i bombatámadáskor, szerepét az 56-os forradalomban, megérkezését és beilleszkedést Zürichbe, bemutatta jelentős geofizikusi, geotermikusi-radiometrikusi szakmai és magas szintű karmesteri sikereit.

Stöckert Gábor újságíró előadása 17 órakor a díszteremben

Képek

Stöckert Gábor újságíró Álhírek, dezinformáció és az online sajtó egyéb kihívásai” című érdekfeszítő és sokszínű április 12-i előadásában kitért az online média kihívásaira, az álhír értelmezésére, az álhírkeletkezés gyakorlati módjaira, az áltudományokra, az összeesküvés elméletekre, a kattintásvadászatra és a kihívásokra adott válaszokra (pl. tudatos médiahasználat és hírolvasás).

Beszélgetés Kováts Adél Kossuth-díjas színművésznővel. Beszélgetőtárs: Kovácsné Bella Irén

Képek

Kováts Adél Kossuth-díjas színésznő március 29-én, a Széchenyi Casino történetében először előadás helyett, személyes hangvételű emlékezetes beszélgetésben idézte fel magán és szakmai életének meghatározó eseményeit.             

Dr. Tóth Csaba lézerfizikus: Részecskegyorsítás lézerekkel plazmákban

Képek

Dr. Tóth Csaba  lézerfizikus nagyívű és szemléletes február 22-i előadásában az egyszerő optikai alapismeretekből kiindulva (tükrök, optikai rácsok, ultrarövid impulzusú lézerek), a plazmahullámok különleges tulajdonságainak megtárgyalásán keresztül jutott el a manapság sokakat izgató érdekes kérdésig a plazmás részecskegyorsítók, újszerű röntgen fényforrások létrehozásának és alkalmazásának területéig. 

Dr. Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora: Miért jobbak a sportos döntések?

Képek

Sterbenz Tamás rektor úr január 11-i mély gondolatokat megjelenítő előadásában arra kereste a választ, hogy miért jobbak a sportos döntések. Demonstrációjában  tisztázta - a kosárlabda és a sakk sportágak területéről hozott szemléletes példákon keresztül – az alábbi fogalmakat: pl. a lassú és a gyors gondolkodás, a tökéletes és korlátozott racionalitás, a kevert stratégia, vertikális dilemma, sémák.     

Gelencsér András akadémikus, a Pannon Egyetem rektora: Ábrándok bűvöletében - A fenntartható fejlődés korlátai

Képek

Gelencsér András akadémikus december 7-i nagyívű gondolatébresztő előadásában rámutatott a fenntartható fejlődés korlátaira (pl. az energiaátalakítók anyag-és energiaigénye, fúziós energia előállítása, természeti erőforrásválság) és a megoldási lehetőségekre (pl. fenntartható fejlődés helyett fenntartható visszavonulás, anyag és energia újboli megbecsülése, illúziók helyett megvalósítható célok).

Kollmann Gábor jazz-zenész: Út az álmaimba

Képek

Kollmann Gábor az ország egyik legjobb altszaxofonasa november 16-i sokszínű és élménygazdag előadásában tárta fel életpályájának meghatározó és kitüntetett területeit, az előadóművészi szerepléstől a Budapest Jazz Orchestra vezetésén át a tehetségfejlesztó szakmai munkáig.

Széchenyitől Széchenyiig

Képek

A Széchenyi Casino 2022-2023-as centenáriumi évadának első előadásán Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, 1972-ben végzett öregdiákunk lesz a vendégünk.

Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész október 5-i szenvedélyes és elmélyült előadásában tárta fel és értelmezte a "vértanú" Széchenyi István életéhez kapcsolódó tisztázatlan körülményeket. 

Tartalom