Terveink szerint a projektben résztvevő diákok az olaszországi Pineroloba utaznak majd 7 napra. A mobilitási programot megelőző időszakban a két iskola diákjai online meetingeken már több hónapon keresztül fognak együtt dolgozni. A projekt, a közös munka célja, hogy a partner iskolák diákjai mutassák be egymásnak iskolai életük tradicionális eseményeit, így ezeken az eseményeken keresztül ismerjék meg a partner iskola mindennapi életét. A mobilitási program a projekt zárásaként lehetőséget ad a partner iskola diákjainak a fogadó iskola mindennapi életének tényleges megismerésére, néhány napon át annak valóságos, tevékeny résztvevőivé válva. A mobilitási program során megismerjük egymás városát, iskoláját és személyessé tesszük az akkorra már kialakult, de addig csak a képernyőn keresztül ápolt kapcsolatokat. Mindkét iskola olyan programelemeket szervez a vendég diákok számára, amelyeken keresztül megismerhetik a fogadó iskolát körülvevő társadalmi és természeti környezetet, igyekszünk minél sokoldalúban bemutatni / megismerni a fogadó ország életét és mindennapjait. Mindkét iskola tervezi a vendégek bevonását résztvevőként olyan iskolai rendezvénybe, amelyet a mobilitási programot megelőző online együttműködés során már megismertetett partner iskolája diákjaival. A mobilitási program eseményeiről videót készítünk, amely egyrészt része lesz a projekt eredményeként bemutatott anyagnak, másrészt a projekt eredményeinek és eseményeinek disszeminációját is kiválóan tudja szolgálni.

Várakozásunk szerint a projektben résztvevő diákok meg fogják tanulni és tapasztalni, mit jelent részt venni egy nemzetközi projektben. Meg fogják tanulni, hogyan kell előkészíteni a közös munka megkezdését, ami többek között a közös feladat meghatározását, a feladat részekre bontását és ütemezését, a részfeladatok megoldásához rendelt csoportok kialakítását, a folyamatos kapcsolattartás ütemezésének megtervezését jelenti. Tapasztalatot fognak szerezni a közösen végzett munka élményéről, a közös munka során a közösségért érzett felelősség vállalásáról. Meg fogják tapasztalni és tanulni az információk önálló megszerzésének különböző lehetőségeit, a megszerzett információk szűrésének és ellenőrzésének, illetve a közös munka elvégzett munkafolyamatainak tartalmi és időbeli kontrolljának fontosságát. Megtanulnak csapatban dolgozni! Emellett rengeteget fognak tanulni az élő idegen nyelv használatáról, és saját kommunikációs képességeik fejlesztendő területeit is fel fogják fedezni.

A nemzetközi projektben való részvétel része a digitális osztályaink diákjai számára megtervezett háromlépcsős projektmunka folyamatnak (egyéni projektek, osztályközösségi projektek és nemzetközi projektek), melynek teljesítéséről tanúsítványt kapnak a mindhárom szintet teljesítő diákok.

Pályázatunk sajnos ebben a tanévben nem kapott támogatást, de - bár természetesen csalódottak vagyunk - nem adjuk fel, a jövőben is próbálkozunk majd, remélve, hogy következő pályázatunk támogatást nyer! A projekt ettől függetlenül megvalósult, elkészültek az iskolai életük tradicionális eseményeit bemutató videók, amelyeket az "Elkészült videók a pinerolói projekthez" menüpont alatt tudnak megnézni.

 

                                                                                                                 Barta Róbert

                                                                                   a Digitális Pedagógiai Munkaközösség vezetője

Tartalom