A Soproni Széchenyi István Gimnázium intézményi stratégiájának és közösségi identitásának közös nevezőjében a hagyomány, a modernitás, az összefogás, az erőösszpontosítás („középesülés”) fogalmai állnak. Mivel az iskola a Gróf Úr nevét viseli, a stratégia és az identitás kulcsszavai Széchenyi szellemi örökségének kulcsszavaira építenek.

  • Minden év szeptember 21-ét közel eső szombaton „széchenyista fogadalom” rendezvényt tartunk. A rendezvényen a beérkező 7. és 9. évfolyam tanulói 5 helyszínen – a., Mauzóleum, b., temetőkert, mint az emlékezés színtere, c., a Mauzóleum mögötti „kettős kereszt” sövény által behatárolt terület, d., a Mauzóleum bejárata előtti járda, e., a Széchényi család szarkofágszerű síremléke melletti terület – körforgásszerűen vesznek részt a foglalkozásokon végzős kortárssegítők iránymutatásával. A program végén a diákok ünnepélyes fogadalmat tesznek a nagycenki Széchenyi Mauzóleum kertjében, majd megkoszorúzzák a nagycenki Széchenyi szobrot.
  • A szeptember 21-i munkanapon – ha az munkaszüneti napra esik, akkor az előző munkanapon – a 10. évfolyam diákjai megkoszorúzzák Széchenyi István iskolánkban található mellszobrát és a Széchenyi téri szobrot. A 11. évfolyam emlékműsort állít össze, és azt előadja az iskolarádión keresztül.
  • Minden év tavaszán a 11. évfolyamosok számára Széchenyi-vetélkedőt rendezünk.
  • Minden év áprilisában rendezzük meg a Civilizátor projektnapot. A civilizátor projektnap Széchenyi István szellemi örökségéről és azokról a széchenyistákról szól, akik fogadalmat tettek, hogy ezt az örökséget továbbviszik. Ugyanakkor e nap alapfilozófiája az, hogy nem Széchenyi Istvánt kell követni, hanem azt, amit ő is követett! Így a diákoknak nem a történelmi és egyéb tárgyi tudásukról kell számot adniuk, hanem kreativitásukról, problémamegoldó képességeikről, összefogó és erőösszpontosító képességeikről, vagyis arról, hogy a meglévő, működő kulturális és tudáselemeket hogyan lehet a leg­op­ti­má­lisab­ban kapcsolati hálóba helyezni a fejlődés érdekében. Ezen a napon minden széchenyista évfolyamokra lebontva olyan tevékenységet folytat, amely kapcsolódik ugyan lazán Széchenyi Istvánhoz, de minden tanuló megpróbál maga is Széchenyi Istvánként gondolkozni szűkebb és tágabb környezetéről, és „civilizátor”-ként fellépve meg­vál­toz­tat­ni azt. A projektnap a 24 órás vetélkedők logikája szerint zajlik, ez azt jelenti, hogy a diá­koknak adott időintervallum alatt kell elkészíteniük valamilyen produktumot (tárgyat, kiadványt, terméket, felülnézeti térképet, makettet, szobrot, installációt, standot, stb.) azokból az anyagokból, amelyeket a program kezdetére magukkal hoztak.
  • A végzősök az utolsó tanítási napjukon megkoszorúzzák iskolánkban a Széchenyi István-mellszobrot, a ballagás napján pedig az ünnepség a Széchenyi téri szobornál koszorúzással és a Szózat közös éneklésével ér véget.
  • A Soproni Széchenyi István Gimnázium közössége rendhagyó előadássorozatot szervez tanévenként „Széchenyi Casino avagy felvilágosító töredékek a világról széchenyista szemmel” címmel. Az iskola egykori diákjai tartanak – havonta egyszer szerdán délutánonként – előadást az intézmény dísztermében. A program szabadegyetemi jelleggel működik. A változatos témájú előadásokat kötetlen beszélgetések zárják le. A „Széchenyi Casino”-ba egyrészt az egykori és a jelenlegi széchenyista diákok, másrészt a város polgárai vesznek részt.

Kezdeményezésünk lényegi felismerése, hogy a soproni identitás megerősítése és mélyítése a soproni polgárokban kitüntetett feladatunk.

Gróf Széchenyi István „soproni lábnyoma” hatalmas felelősséget jelent minden „Civitas Fide­lissima” lakos számára. Nekünk, utódoknak nem lehet más utunk, mint e hatalmas vállalkozást tovább folytatni, új tartalmakkal gazdagítani, és közben őseink által ránk hagyományozott közösségi értékiránytűnk elemeit folyamatosan fenntartani (kíváncsiság, érdeklődés, tanulás szeretete, hitelesség, őszinteség, társas intelligencia, szerénység, hála, humor).

Tartalom