2022 szeptemberében immáron a harmadik alkalommal indítottuk el a D jelű, digitális pedagógiai és angol/német nyelvi osztályunkat. A digitális pedagógia a mi értelmezésünkben az információs társadalomba beágyazott osztálytermi vagy távoktatási módszertanok, gondolkodásmódok, szervezési folyamatok és munkaformák egysége, amelyben a tanítási és tanulási folyamatok infokommunikációs eszközökre, adatbázisokra és digitális tartalmakra épülnek.

A tanulók saját használatú, a Soproni Tankerületi Központ által biztosított korszerű hibrid laptopon követik a tanóra anyagát, használják a digitális tankönyveket, munkafüzeteket és a saját fejlesztésű tanári tananyagokat. A XXI. századi technikai háttér és az új oktatási módszerek használata lehetővé teszi az egyénre szabott és differenciált tananyag oktatását. Az új oktatási módszerek a diákok egymás közötti, illetve a tanárok és a diákok közötti együttműködésnek magasabb szintre emelésével nagyban hozzájárulnak az átalakuló munkaerőpiac legfontosabb elvárásainak, a csapatban gondolkodás, a kollaboráció és az érzelmi intelligencia képességének fejlesztéséhez. A digitális pedagógiai osztályban folyó munkát módszertani szempontból – a kerettantervben előírt tartalmak átadásán túl – a diákközpontú oktatás, a megváltozott tanárszerep, valamint az olyan „soft skillek” folyamatos fejlesztése jellemzi, mint pl. a kreativitás, az együttműködési képesség, a problémamegoldás. Az új iskolai folyamatok esetén a tanulás és a kommunikáció legfontosabb digitális platformja a Microsoft O365 (OneNote, Teams) programcsomagja.

A képzésbe felvételt nyert diákok magasabb óraszámban első nyelvként angolul vagy németül tanulnak (9-10. évfolyam heti 5 óra). A második idegen nyelv a tanulók választása szerint német, francia és orosz nyelv is lehet. A második idegen nyelvek közül a német nyelv tanítása csoportbontásban történik. Az informatika tantárgy tanítása is emelt óraszámban folyik.

A tanulók az első idegen nyelv, fizika, földrajz, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakat az új oktatási keretek között tanulják. Ezeknél a tantárgyaknál a teljes tanulási folyamatot iskolában és otthon is digitális módszerrel segítik a kiváló felkészültségű tanárok. Fontos szerepet kap a képzésben a gépírás tanítása is.

Ezen felül a gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a továbbtanulási igényeiknek megfelelően az emelt szintű érettségire felkészítő fakultációink közül.

Német nyelvből igény szerint biztosítjuk mindenki számára az iskolánk által szervezett ingyenes DSD nyelvvizsgára való felkészítést.

                                                                                                                   Barta Róbert

                                                                                   a Digitális Pedagógiai Munkaközösség vezetője

 

Tartalom