Mozgatás jobbra
Görgessen vízszintesen, vagy kattintson az ikonokra!
Mozgatás balra

1850.

október 1.
Megnyílik a katolikus alreáliskola első évfolyama.

1857.

október 1.
Felavatják az alreáliskola Templom utcában felépült új épületét.

1868.

A katolikus alreáliskolát egyesítik a már 1853 óta működő, ugyanilyen szintű evangélikus intézménnyel

1872.

A szűkössé vált épületet kiegészítik a Liszt Ferenc utcai szárnnyal

1876.

január 1.
Az iskolát államosítják. Ebben a tanévben kezdődik meg a főreáliskola nyolcosztályossá alakítása, és elrendelik az érettségit

1914.

- 1917.
Az I. világháború alatt az épület földszintjét és első emeletét hadikórház céljaira kell átadni.

1921.

augusztus
Az iskola felszereléseinek nagy részét ezért Győrbe szállítják, de az épületben folyó oktatás nem szűnik meg

1922.

január
Mivel az 1921. december 14-i soproni népszavazás a város Magyarországhoz tartozásáról döntött, az iskola felszereléseit visszaköltöztetik.

1922.

A közoktatási miniszter 1922. május 22-én kelt rendelete értelmében a főreáliskola az 1922/23-as tanévtől felveheti Széchenyi István nevét

1930.

A főreáliskolát reálgimnáziummá szervezik át

1935.

A reálgimnázium gimnáziummá válik

1937.

november
Leszakad a 80 éves épület második emeleti födémje

1942.

szeptember
- 1945. augusztus
A II. világháború miatt az iskolát újra hadikórház céljára kell átadni

1948.

A nyolcosztályos gimnázium négyosztályossá alakul át

1964.

Megszűnik az iskola fiúgimnázium jellege

1966.

- 1981.
Négyosztályos postaforgalmi szakközépiskolai képzés is folyik az iskolában

1990.

Az iskola a négy- és hatosztályos gimnáziummá válik

2006.

szeptember
- 2007. október
Megtörténik az épület teljes felújítása és a tetőtér beépítése

2007.

november
Újra a régi, de már felújított épületben folyik a tanítás

Tartalom