A 2011-ben elfogadott Nemzeti Köznevelési Törvény keretében az érettségi bizonyítvány kiállításának előfeltételeként bevezetett 50 órás iskolai közösségi szolgálat legfontosabb célja, hogy diákjainkból önmagukért és a közösségükért is felelősséget vállaló felnőttek válhassanak, és a partneri viszony, valamint a kölcsönösség elve alapján hazánkban is meghonosodjon a pedagógia 21. századi kultúrája. A korábbi hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján az élménypedagógia módszertanát alkalmazó iskolai közösségi szolgálat sikeres eszköz lehet a tanári attitűd formálásában, a személyiségfejlesztésben és a szociális kompetenciák fejlesztésében egyaránt. Az iskolai közösségi szolgálatban végzett tanórán kívüli tevékenység eredményes lehet továbbá az önkéntesség kultúrájának elterjesztésében, a generációk közötti párbeszéd megerősítésében, az előítéletek csökkentésében, és a pályaorientáció támogatásán keresztül a hiányszakmák megfelelő minőségű és mennyiségű utánpótlásának a megteremtésében is.

Iskolánk az elmúlt években közel 100 partner (non-profit) intézménnyel kötött megállapodást. Diákjaink a közösségi szolgálatot – a törvénynek megfelelően – az alábbi területeken tölthetik le:

  1. egészségügyi
  2. szociális és jótékonysági
  3. oktatási
  4. kulturális és közösségi
  5. környezet- és természetvédelmi
  6. katasztrófavédelmi
  7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős
  8. egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység

A törvény értelmében a közösségi szolgálat nem teljesíthető sem profitorientált cégnél (BT, KFT stb.), sem magánszemélynél (pl. kereskedelemben, magán orvosi praxisban, irodai adminisztrációs munkakörben stb.)!

Partner intézményeink elérhetőek az alábbi linkre kattintva.

Kérjük diákjainkat, hogy a táblázatban felsorolt intézmények közül válasszanak!

Felelős igazgatóhelyettes: Szentpáli Ágnes.

A partner intézményekről, a végezhető tevékenységekről bővebb információ kérhető a könyvtárban Szeberényi Andreától.

Letölthető dokumentum

Tartalom