Beiratkozás

Az iskolai könyvtárat minden tanár, tanuló és technikai dolgozó ingyenesen használhatja.

Kölcsönzés

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.

Minden olvasó csak a saját nevére kölcsönözhet.

A kölcsönzési határidő egy hónap, mely szükség esetén meghosszabbítható. Tankönyvek esetében ez egy tanév. 

Ha a diák csak egy tanóra időtartamára kölcsönöz tankönyvet, azt legkésőbb a következő munkanapon a könyvtár zárásáig vissza kell hoznia.  A könyvtárral szemben fennálló tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe. 

Helyben olvasás

A könyvtár olvasóterme a nyitvatartási idő alatt rendelkezésre áll a tanárok és a diákok részére. 

Tájékoztató tevékenység

Tájékoztató szolgálat keretében a könyvtáros eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges ismeretekről. Bibliográfiai és ténybeli szolgáltatást nyújt. Segíti az iskolai munkához, tanulmányi versenyekhez szükséges irodalomkutatást.

Számítógép-, és internet-használat

A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a 

számítógépek használata tilos. 

A számítógépek használatának elsődleges célja az iskolai tanulmányokhoz, feladatokhoz, versenyekhez kapcsolódó ismeretszerzés. 

Könyvtárközi kölcsönzés

Az iskolai könyvtár állományából hiányzó dokumentumokhoz könyvtárközi kölcsönzéssel juthatunk hozzá. 

Fénymásolás

A szerzői jogi törvény betartásával lehetőség van kizárólag könyvtári dokumentumok másolására. 

Nava-pont

Iskolánk hivatalos szerződéses partnere a Nemzeti Audiovizuális Archivumnak. A NAVA gyűjti, megőrzi és a NAVA-pontokon elérhetővé teszi az M1, M2,Duna Tv, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorait. Az iskolai könyvtár számítógépén ingyenesen megnézhetőek ezek a műsorok. További információ itt.

Tartalom