Ökoiskola

Ökoiskola cím elnyerése

Iskolánkban már hosszú ideje kiemelt szerepet kap a fenntarthatóságra nevelés. Nagyon sok programot, rendezvényt, fejlesztést tettünk ezügyben. A 2021/2022 tanévben jutottunk arra az elhatározásra, hogy kinyilvánítsuk a környezetvédelem melletti egész intézményes elköteleződésünket és megpályáztuk az Ökoiskola címet, melyet 2022 márciusában el is nyertünk, s iskolánk képviseletében Simon György tanárúr vette át az oklevelet. A cím használatára az intézményünk 2022. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig jogosult.

Az Ökoiskola cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen tanulóik számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a globális és lokális kihívások iránti nyitottság, valamint aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és értékrendet a tanulók családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetíthetik.

Az ökoiskola cím azt is jelzi, hogy gimnáziumunk pedagógiai szinten, társas kapcsolatok szintjén és technikai gazdasági szinten is innovációra törekszik. Pedagógiai szinten a komplex, valós élethez közel álló szituációkat részesítjük előnyben, az előre megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben, a passzív szabály- és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezzük a hangsúlyt. A társas kapcsolatok szintjén törekszünk arra, hogy az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen jellegű kapcsolatoknak. A technikai, gazdasági szinten  pedig igyekszünk csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani.

Természetesen a cím elnyerése további célok elérésére sarkall bennünket. Tervezzük továbbá egy esővízgyűjtő kialakítását, gyűjtődézsa kihelyezését a belső udvaron, így csökkentve a vízhasználatot és a növények számára kedvezőbb lágyvízhasználatát elősegítve. A tanulók bevonásával - energiajárőr-szolgálat létrehozását szeretnénk megszervezni. A szolgálatot teljesítő tanulók feladata lenne többek között az esővízgyűjtő tartály felügyelete, az intézményben található növények locsolási, gondozási tervének megalkotása és megvalósítása. Az intézmény működésének természeti erőforrás-használatát (fűtés, vízfelhasználás, villamos energia használat) folyamatosan figyelemmel kísérjük, feldolgozzuk, és erőforrás-takarékosságot javító intézkedéseket kezdeményezünk a pedagógiai munka során.

Nagyon köszönjük az iskolavezetés, kollégáink, diákjaink támogatását, hogy ezt a címet elnyerhettük.

ÖKO-programjaink a 2023-2024-es tanév 1. félévében

Tartalom