Tisztelt Művészetpártoló Polgárok!

A 2022-2023. tanévben emlékezett meg iskolánk közössége arról, hogy 100 éve viseli a gimnázium Széchenyi István nevét. Az évforduló ünneplését olyan folyamatként éltük meg, amely a Széchenyi István-i értékrend mentén, a környezeti változásokhoz igazítva újrafogalmazta - a posztmodern korszak gyermekei számára is egyértelműsítve - a kívánatos gondolkodásmódot, hozzáállást, magatartásmintákat. Ebben az ünnepi tanévben azok az igazodási pontok kerültek reflektorfénybe a programok során, amelyek világossá tették, mitől lehetünk ma méltó utódai a névadónak. 

A centenáriumi tanév kiemelt céljai között szerepelt többek között, hogy segítsük a nemzedékek összekapcsolódását, és erősítsük intézményünk városban betöltött tradicionális szellemi és kulturális pozícióját. 

Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a centenáriumi tanév keretén belül tisztelettel adózzunk az iskolánkhoz kötődő neves képzőművészek előtt egy kiállítás megrendezésével. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó kulturális, művészi programok lehetőséget teremtenek arra, hogy méltó módon tudjunk megemlékezni a széchenyista alkotók tehetsége előtt. 

Tisztelt Művészetpártoló Polgárok!

A tervek szerint 9 széchenyista alkotó tanár művei szerepelnének a Festő-teremben 2024. június 1 - 12. között. Főként a vastag betűvel kiemelt életművekhez kapcsolódó alkotások felkutatásában és a pályaképekhez szükséges ismeretek mélyítésében kérnénk az Önök segítségét.  Amennyiben rendelkeznek információkkal a kért területeken, akkor az alábbi elérhetőségeken tájékoztathatnak minket erről: 

Az alkotó tanárok névsora:

  • Hauser Károly
  • Seemann Kálmán
  • Janesitz Henrik
  • Ákos Ernő
  • Szarka Árpád
  • Merész Károly
  • Soproni Horváth József
  • Török Bernadett
  • Rennerné Tóth Mária
  • Bazsóné Nagy Gabriella

Támogató hozzáállásukat és együttműködésüket köszönjük.

Szervezők

Tartalom