Székely Csaba 1947. június elsején született Sopronbánfalván. Középiskolai tanulmányait a soproni Széchenyi István Gimnáziumban végezte. 1969-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán mezőgazdasági mérnöki diplomát szerzett. 

1970 januárjában a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Üzemtani Tanszékére került gyakornoknak, majd tanársegédnek. 1971-ben a bonni Friedrich Wilhelm Egyetemen folytatott tanulmányokat. 1974-ben egyetemi doktorátust szerezett a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán. 1975-től 1978-ig az MTA aspiránsa volt, amelynek keretében a giesseni Justus-Liebig Egyetemen is kutatómunkát végzett. Kandidátusi értekezését 1980 januárjában védte meg.

1980-ban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium mezőgazdasági attasénak jelölte Bonnba, négy éven keresztül követségi titkárként dolgozott a Német Szövetségi Köztársaságban. 

1984 októberében visszatért a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgaz­daság­tudo­mányi Karára, ahol egyetemi docenssé nevezték ki. 1985-ben megbízást kapott az Üzemtani Tanszék vezetésére, és ezt a feladatot 20 éven keresztül látta el. Az 1987-ben megalakult Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon dékán-helyettesként oktatás- és kutatásszervezési és feladatokat látott el, illetőleg felügyelte a nemzetközi kapcsolatok területét. 1989-ben egyetemi tanárrá neveztek ki a Kar Üzemtani Tanszékére. 

1990-ben a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanácsa dékánná választotta. Jelentős szerepet töltött be a PhD képzés szervezeti megalapozásában, és a tudományos továbbképzésben is. 1996-ban a GATE rektorává választották. Az Országgyűlés 1999 márciusában jóváhagyta a Szent István Egyetem megalakulását, Gödöllő székhellyel. Rektori megbízatása a ciklus lezárásával, 1999-ben fejeződött be. 

2000-től elsősorban a kutatási feladatokra fordította figyelmét. Az 1992-ben általa létrehozott Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaság fejlesztését tovább folytatta. Az ott végzett kutatások alapján írta meg az MTA doktori disszertációját. A disszertációt 2005 júniusában védte meg. 

2003-től egyre nagyobb intenzitással vett részt szülővárosában, Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának oktató munkájában is. 2005 márciusától egyetemi tanári kinevezést kapott a Kar Vezetés-Szervezési Intézetébe, 2005 márciusától az Egyetem főállású egyetemi tanára lett. 

2005 szeptemberében a NYME Közgazdaságtudományi Kar Tanácsa dékánná választotta. Két dékáni ciklus lezárása után 2017-ig a Széchenyi István Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetőjeként tevékenykedett. 2017 óta a professor emeritusi címet viseli, és azóta is aktívan közreműködik a doktori iskola munkájában.

2009 óta tölti be Gazdálkodás folyóirat szerkesztő bizottságának elnöki tisztjét, és ugyanezen évtől fogva a Gazdaság és Társadalom folyóirat főszerkesztője is. 2010-ben az FM Agrárgazdasági Tanácsa elnökévé választották, amely feladatot 2017-ig töltötte be.

Kitüntetések, elismerések:

1985:  Pro re Rustica Promovenda (A mezőgazdaság fejlesztéséért, MAE), 

1991:  Szent-Györgyi Albert díj 

2002:  Nagyváthy János díj (FM)

2014:  Magyar Érdemérem Tiszti Keresztje

2019:  Tiszteletbeli professzori cím, Fachhohschule Burgenland (Ausztria)

Tiszteletbeli doktori címek: 2002: Giesseni Justus Liebig Egyetem, 2015: Szent István Egyetem, 2022: Soproni Egyetem. 

Tartalom