Főoldal › Dokumentumtár › Pedagógiai program

Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai programja

1-5. számú mellékletek:

1. számú melléklet: Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok az iskolában

2. számú melléklet: Egészségnevelési program és az iskolai drogstratégia

3. számú melléklet: Környezetnevelési program

4. számú melléklet: A tanulói teljesítmények elismerésének elvei és formái

5. számú melléklet: Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

6. számú mellékletek: helyi tantervek

6/1. A 2012-es NAT-hoz illeszkedő kerettantervek szerinti helyi tantervek

6/2. A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartami szabályozók szerinti helyi tantervek

7-11. számú mellékletek:

7. számú melléklet: Iskolai közösségi szolgálat

8. számú melléklet: A tanulmányok alatti vizsgák szabályai - tantárgyankénti szabályozás

9. számú melléklet: Intézményi Digitális Fejlesztési Terv

10. számú melléklet: Soproni Széchenyi István Gimnázium iskolai drogstratégiája

11. számú melléklet: az érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk

Az érettségi vizsgán választható érettségi vizsgatárgyak köre, az érettségire bocsátás feltétele és az érettségi vizsgára történő felkészítés az iskolánkban;