Főoldal › Dokumentumtár › Pedagógiai program

Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai programja

1. számú melléklet: Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok az iskolában

2. számú melléklet: Egészségnevelési program és az iskolai drogstratégia

3. számú melléklet: Környezetnevelési program

4. számú melléklet: A tanulói teljesítmények elismerésének elvei és formái

5. számú melléklet: Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

6. számú melléklet: helyi tantervek

 

A 2012-es kerettantervek szerinti helyi tantervek:

Az érettségi vizsgán választható érettségi vizsgatárgyak köre; Az érettségire bocsátás feltétele ; Közép- és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés iskolánkban

 

A 2020-as kerettantervek szerinti helyi tantervek:

 

7. számú melléklet: Iskolai közösségi szolgálat

Soproni Széchenyi István Gimnázium iskolai drogstratégiája

 

8. számú melléklet: A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

Tantárgyankénti szabályozás:

 1. magyar nyelv és irodalom
 2. történelem
 3. matematika
 4. fizika
 5. informatika
 6. biológia
 7. kémia
 8. földrajz
 9. idegen nyelvek
 10. ének-zene
 11. rajz és vizuális kultúra
 12. mozgóképkultúra és médiaismeret
 13. testnevelés