Főoldal › Dokumentumtár › Pedagógiai program

Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai programja

1. számú melléklet: Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok az iskolában

2. számú melléklet: Egészségnevelési program és az iskolai drogstratégia

3. számú melléklet: Környezetnevelési program

4. számú melléklet: A tanulói teljesítmények elismerésének elvei és formái

5. számú melléklet: Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

6.melléklet: helyi tantervek

Az érettségi vizsgán választható érettségi vizsgatárgyak köre; Az érettségire bocsátás feltétele ; Közép - és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés iskolánkban

7. számú melléklet: Iskolai közösségi szolgálat

Soproni Széchenyi István Gimnázium iskolai drogstratégiája