Főoldal › Oktatás › Tankönyv › Ingyenes tankönyv

INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS

  1. a teljes 7., 8. és 9. évfolyam
  2. a 10., 11. és 12. évfolyamon azok a diákok, akiknél 2019. október 1-én fenn áll a rendeletben megfogalmazott jogosultság, és ezt legkésőbb 2019. szeptember 29-ig igazolják a tankönyvfelelősnek.

·       A 10., 11., 12. évfolyamon a kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt. (Ha változás áll be a jogosultságot illetően, akkor azt 15 napon belül köteles a szülő jelezni. Mindezek elmulasztása esetén az iskola nem tudja az ingyenes tankönyveket biztosítani.)

 

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS KÉRHETŐ:

 szeberenyia@gmail.com e-mail címen, ill. a 99/505-390/112-es melléken