Főoldal › Oktatás › Hit és erkölcstan

Iskolánkban a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően

2020. március 10-én 14,30 órakor (igény esetén) tartunk tájékoztatást az iskola 010. termében

az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezzük meg.

Tájékoztatásul közlöm, hogy ez az óra idei tanévhez hasonlóan fog megszervezésre kerülni. Az erkölcstan órák illetve az idei évben megindult hittan órák is folytatódnak a megszokott rendben, a szülők május 20-ig írásban nyilatkozhatnak, hogy melyik órán kíván gyermekük a következő tanévben részt venni.
 

Az iskola honlapján a rendeletnek megfelelően nyilvánosságra hozzuk a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek következő adatait:

 

1.

   neve: Magyar Katolikus Egyház

   címe: Sopron, Szent György utca 7.

   képviselőjének neve: Henczel Szabolcs plébános, egyetemi lelkész

   elérhetősége: 20/364-6355; iroda@domsopron.hu

   ismertető dokumentum: itt

   honlap: itt

2.

   neve: Soproni Református Egyházközség (Magyarországi Református Egyház)

   címe: Sopron, Deák tér 2.

   képviselőjének neve: Vladár Gábor lelkipásztor 

   elérhetősége: 99 / 523-308; reformatus.sopron@gmail.com

   ismertető dokumentum: itt

   honlap: itt

3.

   neve: Soproni Evangélikus Egyházközség (Magyarországi Evangélikus Egyház)

   címe: Sopron, Színház utca 27.

   képviselőjének neve: Tóth Károly igazgató-lelkész

   elérhetősége: 20 / 824-6287; karoly.toth@lutheran.hu

   ismertető dokumentum: itt

   honlap: itt

4.

   neve: Hit Gyülekezete

   címe: Sopron, Kőszegi út 16.

   képviselőjének neve: Lagler András

   elérhetősége: 30 / 937-2376

   ismertető dokumentum: itt

   honlap: itt