Főoldal › Dokumentumtár › Tájékoztatás a mindennapos testneveléssel kapcsolatos szabályokról

Tisztelt Szülő! Tisztelt Látogató!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d)egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.

A kikéréssel kapcsolatos tudnivalók és a kitöltendő nyomtatvány az alábbi linken található: mindennapos testnevelés kikérés

Kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy gyermeke mindennapos testnevelés két órájára vonatkozó kérelmét a KRÉTA elektronikus ellenőrzőkönyv elektronikus ügyintézés TFMGK (Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása) felületen nyújtsa be.