Főoldal › Dokumentumtár › Tájékoztatás a mindennapos testneveléssel kapcsolatos szabályokról

Tisztelt Szülő! Tisztelt Látogató!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d)egyesületben legalább heti két óra sportszervezetben sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással váltható ki.

A kikéréssel kapcsolatos tudnivalók és a kitöltendő nyomtatvány 

Kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy gyermeke mindennapos testnevelés két órájára vonatkozó kérelmét - mellékelve a hiánytalanul kitöltött (kérelem, igazolás, nyilatkozat) nyomtatvánnyal - a KRÉTA rendszerben elektronikus ügyintézés/üzenezek/címzett (a tanuló testnevelő tanára: Koloszár Balázs, Nyikos Tivadar, Papp Katalin) felületen tudják benyújtani.