Főoldal › Rólunk › Öregdiák Társaság › Események, rendezvények

Adószámunk: 18973578-1-8

Bankszámlaszámunk: 59100401- 10054134/ Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet


 

Események, rendezvények

 


Tartalomjegyzék 

 

 

Törzsasztal - minden hónap 1. péntek, 18 óra

Koszorúzások ; 2014.04.; 2015.05. ; 2015.09.25 ; 2016.04.08...2016.09.21.

Közgyűlések: 2014.10.;2015.03.;2016.01.24.  ; 2017.01.29

Megemlékezések

Gulyásparti

Kosárgála

Kirándulások

Egyéb rendezvények

Évzáró: ...2014.12.13. ; 2015.12.11.

 

 


 


A Gyógygödörben tartandó "törzsasztal" időpontja minden hónap első (hétköznapi) péntek 18 óra.

2016-ban: -01.08.- 02.05.- 03.04.-04.01.-05.06.-06.03.-07.01.-08.05.-09.02.-10.07.-11.04.-12.02.   folytatjuk...

        2017-ben. 01.06. - 

 


 

Törzsasztal-2016. - 2016.01.08.

Az évközi rendezvények viszonylag gyér látogatottságára és a találkozások lehetőségének megteremtésére tekintettel vezetőtársunk, Szalay Csaba felvetett egy javaslatot. Kellene egy rendszeres fórumot teremteni arra, hogy a helyiek mellett a távolabb lakó öregdiák társainkkal is találkozhassunk. Iskolánk késői látogathatóságára is tekintettel, helyéül egy étteremre gondoltunk. Miután a  Gyógygödör bérlője is öregdiák, egyeztetés után ezt választottuk. Időpontát, könnyen megjegyezhetően, minden hónap első péntekére, 18 órára tettük. Ugyanakkor természetesen, minden alkalommal egy vezetőségi tagnak jelen kell lennie.

Az első összejövetelt - Márkné Ettlinger Zsuzsa szervezésével - január 8-án, 18 órakor tartottuk. Megjelent 9 fő, de első alkalommal főleg a körülményekkel, a találkozókkal kapcsolatos teendőkkel foglalkoztunk. Természetesen, szóba hoztuk a közgyűlés témáit, a vezetőségválasztás és Alapítványunk megújításával kapcsolatos feladatokat. A kialakult hangulat bíztatást adhat a következők sikereit illetően is.

                                                                                                                                                NK 2016.01.11.


Törzsasztal - 2016.02.05.

A második törzsasztal sikerét ugyan befolyásplta, hogy a decemberi közgyűlésen megválasztott elnökség is itt tartotta első alakuló összejövetelét, de a 20 fős megjelenés már azt sejteti, hogy a kezdeményezés jó ötletnek bizonyult.          Az elnőkség a közgyűlés programját pontosította, a feladatokat személyre szólóan elosztotta. A választáson ugyan alelnököt nem választottak, de Márkné Ettlinger Zsuzsa megbízták az elnök helyettesítésével. A további, csoportos beszélgetések az ismerkedés és a munkaterv megvitatásának jegyében teltek.

                                                                                                                                            NK 2016.02.12.

Törzsasztal - 2016.03.04.

A harmadik összejövetel is igazolta a Törzsasztal létjogosultságát, az előző hasonló létszámban jelentek meg az öregdiák érdeklődők. Kivételt jelentett ezuttal Szabó Miklós, iskolánk igazgatója és generációk oktatója, Légrádi Imre tanár úr meghivottak. Vendégeink ugyan komolyságot hoztak, de egyuttal segítették a felszabadultabb, a diákélményeket felidéző anekdótázást is. Lehetőleg fiolytatni kellene ezt a gyakorlatot, esetenként ki-ki kedvelt tanárát, nem soproni diáktársát invitálhatná. A megszervezéseket az elnökségi tagoktól várjuk.

                                                                                                                                         NK 2016.03.05.

Törzsaszta - 2016.04.01.

A "jeles naphoz méltóan", visszafogottság volt jellemző a megjelenést illetően - a megbízott elnökségi tag részéről ugyanúgy. A fotózó Varga Jenővel együtt még a "gonoszok" létszámát sem értük el. Bánatunkban enni sem volt kedvünk, de egy jót azért beszélgettünk, elsősorban nem haszontalan témákról.

                                                                                                                                      NK 2016.04.04. 


Törzsasztal - 2016.05.6.

Újra 20 fő körüli a létszám, inkább csak a fotózási kedv csappant meg. A lelkes törzstagokat szaporította a Koloszár házaspár és Cziczor Huba öregdiákok. Örömünkre szolgált, hogy Pünkösdkor - egy "rendkívüli törzsasztalon", előzetes egyeztetés alapján - vendégünk volt Szalay István (1962) Szegedről, akivelhosszan elbeszélgettünk, cseréltük ki iskolai anekdotáinkat. A fukar fotós csak hármunkról készített (küldött) felvételt, holott saját maga (Szalay Csaba) és felesége mellett Zsuzsa férje is a társaság tagja volt. Szerényen is állíthatom, nem éreztük rosszúl magunkat.

                                                                                                                                      NK 2016.05.15 

 


Galéria: Öregdiák T. - Törzsasztal-2016


Koszorúzások - emlékezés Széchenyi Istvánra

 

2016. április 8.-án Sopronban, a Széchenyi szobornál, halálának 156. évfordulóján - esős időben

2015. szeptember 25.-én Nagycenken, a felújított Mauzóleumban, születésének 224. évfordulóján - esős időben

 


Galéria: Öregdiák T. - Széchenyi-emlékezés, koszorúzás


Közgyűlés - 2016.01.24,

Az éves közgyűlés időpontjának idei, különösen körai megtartásának két rendkívüli oka is volt. Legfontosabb, Alapszabályunk átdolgozása, amelyre a jogi szabályozások változása miatt kellett sorrt keríteni. Megszavazása megtörtént, hatályba a hatósági jóváhagyás után léphet. Rendkívüli eseményként még az Elnökség újraválasztására került sor. A Szavazatszedő Bizottság elnökének Gyurátz Sándort, tagjának Kovács Árpádot választották, akik a szavazólapokat kiosztották, a titkos szavazást lebonyolították és annak eredményét kihírdették. A megválasztottak: Németh Kálmán elnök, Dékányné Ágnes, Márkné Zsuzsa, Szalay Csaba, Szemző Gábor, dr Szováti Szabolcs, Varga Jenő, Vörös Ákos tagok. .A Felügyelő Bizottság elnökének Nagy Judit, tagoknak Beke Attila és Németh Csilla tagtársunkat választották.   

A közgyűlés levezetését Sógor Ferenc tagtársunkra bíztuk. A Társaság 2015. évi munkájáról a régi-új elnök, az Alapszabály változásáról dr Szováti Szabolcs, az idei tervekről Szalay Szabolcs tartott tájékoztatást. Kiegészítést tett még Márkné Zsuzsa, hozzászólt Varga Jenő, Beke Attila, Török Lászó és Gmeiner István. Telefonon, Légrádi tanár úrra vonatkozó javaslatával bekapcsolódott Szegedről Dr Szalay István, címzetes egyetemi tanár. A megválasztottak nevében az új elnök mondott köszönetet a közgyűlési megjelenésért és a megválasztottak felé irányuló bizalomért.

                                                                                                                                               NK, 2016.01.28.


Galéria: Öregdiák T. - Közgyűlés 2016.


Évzáró - 2015.12.11.

A korai évzáró felkutatását Szemző Gábor vállalta, a javaslatokból a vezetőség a Perkovátz-házat választotta, a szervezést Márkné Ettlinger Zsuzsa végezte. Sikeresen, mert a megjelenés a megszokottnál is kedvezőbb lett, örömünkre, eddig még ott nem látott személyeket is köszönthettünk. Tekintettel a közelgő közgyűlésre, az elnöki éves beszámoló, a kifogásokat teljesítve, rövidre szabottnak mondható. Így több idő maradt a beszélgetésre, egymás életútjának mélyebb megismerésére.  A sikeres, hangulatos összejövetel végén csak azt sajnáltuk, hogy a megszokott, hangulatjavító éneklés elmaradt.

                                                                                                                                               NK 2015.12.31.  


Galéria: Öregdiák T. - Az 2015. decemberi évzáró
Széchenyi emlékhelyeken - 2015.

A Széchenyi - tisztelők nagy örömére Hungarikum elismerést, védettséget kapott Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka. Az elismerés mellett abban is reménykedünk, hogy a "Legbagyobb Magyar" életművét és tárgyi emlékeit - elsősorban a felnevelkedő, tanuló ifjúság - igen széles körben megismerik. A magunk módján mi is szeretnénk ehhez hozzájárulni, ami abban jut kifejezésre, hogy Társaságunk gyakrabban és szálesebb körben szervez látogatásokat a Széchenyi emlékhelyekhez,hogy eközben népszerűsíthesse Széchenyi szellemiségét, példamutató emberi nagyságát.

Hagyományaink szellemében idén is - Márkné Ettliger Zsuzsa, vezetőségi tagunk szervezésében -   koszorúztunk névadónk halálának évfordulóján, bár a nagycenki Mauzóleum felújítási munkáira tekintettel Sopronban, a Széchenyi téren található nagyalakos szobránál. Szalay Csaba, a vezetőség tagja mondott méltató, emlékező beszédet. A korábbi gyakorlat szerinti 2-3 fős emlékezőjével szemben ez alkalommal tucatnyian megjelentek.

A Széchenyi szellemiség népszerűsítése jegyében - szintén Márkné Ettlinger Zsuzsa segítségével - Szalay Csaba megszervezte és kalauzolta a zalai Széchenyi emlékhelyek látogatása c. buszos kirándulást. A Sopronból induló csoport a nagycenki emlékműnél várakozókkal egészúlt ki 22 főre. Bakonybél a következő állomás, ahol vonattal érkezve csatlakozott hozzánk az Országos Széchenyi Kör elnöke, Péchy Mária és tagtársa.

Az emlékhelyek látogatásának útvonala megegyezett az utikalauzunk javaslatára, a grófi birtokokat érintő településekben elhelyezett emléktáblák és szobor, valamint a hévízi emlékmű érintésével. Az első állomás Zalaszentlászló, ahol Makovecz Imre tervezte faluház falán elhelyezett emléktáblánál vezetőnk az Öregdiák Társaság elnökével koszorúzott. Hévízen a központban - az új, Makovecz templommal szemben - található, a Marton László alkotta Széchenyi szobor. Talapzatánál fogadta társaságunkat Sebők András, a helyi Polgári Egyesület elnöke. Vele és Pechy Máriával kiegészülve, koszorúzással már négyen tisztelegtek  a szellemi Óriás előtt. Útunk következő állomása Kehida, ahol a Deák Kúria azzal lett emlékhely, hogy a gróf fiának, Ödönnek vette meg a "kiegyezés" elszegényedett úrától, megsegítés képpen annak birtokát. A helység polgármestere,Lázár István többek között, a Deák szellemi hagyatékára alapozott, a Kárpát medencei programról tájékoztatott. Az erről most készülő film aktív szereplői is lehettünk. Pál Imre helyi történész ugyanakkor a Kúriában található állandó kiállítást mutatta be, ahol Deák nevezetes széke is található. Sénye ma egy 30 körül létszámú falucska, de fénykorát éppen a birtokhoz való tartozás időszakában élte. A faluház homlokzatán elhelyezett emléktábla ezt az emléket őrzi, ahol újraa két öregdiák koszúzott. Fölföldi Vilmos korábbi polgármester (ma fia követi) nagy szeretettel fogadta a széchenyis küldötteket. Vezetőnk lelkesedése érthetően Zalaszentgróton csúcsosodott ki, ahol Baracskai József polgármester fogadta és a koszorúzásban támogatta társaságunkat. A Turisztikai Irodában Török Gabriella irodavezetőnek lehetünk vendégei, az ottani rövid várostörténeti és a városnézés tájékoztatását vezetőnktől hallhattuk.

Nincs kirándulás levezető záróparti nélkül, amit a pakodi szőlőhegyen tarthattunk meg, miközben a gazda Széchenyi Ágnes szőlőtőkéjét is megjelölhettük, azt emlékkönyben rögzítettük.

                                                                                                                Németh Kálmán - Szalay Csaba, 2015.05.09.

 


Galéria: Öregdiák Társaság - Széchenyi emlékhelyek - 2015,


Közgyűlés - 2015.

A korai (március 21-i.) időpont oka egy, az előző alkalommal elhangzott  javaslat, miszerint több okból is célszerű lenne az előző évi tevékenységünket már az év elején lezárni. A vezetőség elfogadta a javaslatot, ezután már az I. negyedévben tartunk közgyűlst. Az átállás következménye, hogy az alig több, minr 5 hónap eseménye fele sincs a szokásos évesnek.

Az ünnepélyes hangulatot viszont megtartottuk,ezúton is műsorral kedveskedett két mai diák, Jánoska Dóra 10.C osztályos tanuló fuvolán adott elő, míg Papp Márk 9.A-s az iskola igazgató ismert műsorából adott elő prózai szöveget.

A közgyűlés jelen lévő tagjai levezetőnek a Társulet elnökét választotta, aki első momentunként a szintén hagyományos szalagfelkötést kérte a legidősebb tag, Szemző Gábortól. Mádodjára, a tagdíj és a létszám átvizsgálásának hatására, javasolta fogadják el örökös tagnak azokat, akik a feltételeknek megfelelnek. Kifogást nem emeltek, így a beterjesztett mind a 7 tagot elfogadta lásd a dokumentumok között a táblázatban). Felvetette, hogy miután az új Polgári Törvénykönyv előírása szerint az Alapszabályunkat mődosítani kell, felkérte ugyanakkor a Társaság jelen lévő jogtanácsosát, hogy a jövő évi közgyűlésre azt, egyeztetéssel készítse elő. Határozati javaslattal elfogadták, hogy iskolánk szociálisan rászoruló tanulók támogatásának létszámát ez évtől egy fővel növelik.

Végül megismételte a meghívók felhívását, miszerint a Széchenyi emlékhelyek látogatására koszorúzására három alkalommal, április 8-án, május 9-én és szeptember 21-én kerül sor, kérte a megjelenést és az esemény propagálását.

                                                                                                                                         NK 2015.05.10. 

 


Évzáró - 2014.

Rendezvényeink egyik legnépszerűbb ősszejövetelének ebben az évben is az évzáró bizonyult december 13-án, ahol a taglétszám közel fele jelent meg.

Az idén újra az egyetemi kollégiumok melletti Kishordó Borozót választottuk, miután könnyen megközelíthető, majdnem zártkörűen szórakozva, még speciális ételekkel, finom borokkal láttak el bennünket. Az Elnök kötelező tájékoztatása, az étkezés után a társasági hangulatot megalapozta és segített fokozni, a rendezvényi gyakorlattal bíró Szabó Miklós, iskolánk igazgatója. A nosztalgikus, a megjelentek körében is jól ismert, gitárral kísért és "előéneket" dalok jó hangulatot teremtett, amit talán a mellékelt képek is bizonyítanak.

                                                                                                                                     NK 2014.12.13


Galéria: Öregdiák Társaság - Évzáró - 2014.


Közgyűlés - 2014.

Társaságunk szokásához híven a Gimnáziumban tartotta az éves közgyűlését október 4-én.A megjelenteket az iskola két diákja, Horváth Julianna verssel és Ték Máté dallal köszöntötte.

A vándorbot hagyományos "felszalagozása" után az Elnök megtartotta éves beszámolóját, amelynek lényeges eleme a pénzügyi gazdálkodás ismertetése. A jelentős maradvány lehetővé teszi, hogy újabb rászoruló tanulót támogassunk. Jelenlévők támogatták, de ígényként vetették fel a támogatottak megismerését is.                                           Létszámunk alakulás 2013-ban az elmúlt évek átlaga, bár az a taggyűlésen történt befizetésekkel nőhet. Mind ehhez kapcsolódik, hogy felül kell vizsgálni, kik érdemesek az "örökös tagság" megtisztelő címére.     Az gyengébb éves program pótlását az elnök a megindult honlapi tájékoztatásaival vélte pótolni, ez azonban még nem volt sikeres.      Vezetőségünk tagja, Márkné Ettlinger Zsuzsa kiegészítette a 2013. évi programról történő tájákoztatást és segített megfogalmazni a következő év ilyen irányú terveit.

A közgyűlés után a képen látható tagjaink Nagycenkre utaztak, ahol hagyományosan Széchenyi István születésének évfordulójára emlékeztünk köztéri szobránál és a Mauzóleumban is, ahol tárlatvezetés (és Szalai Csaba kiegészítései) mellett koszorúzott a szerény társaság.

                                                                                                                                             NK 2014.10.04.


Galéria: Öregdiák T. - Közgyűlés - 2014.


Koszorúzás a Széchenyi Mauzóleumban

Széchenyi István halálának 154. évfordulójára emlékeztek és koszorút helyeztek el a Nagycenki Mauzóleumban Társaságunk vezetőségi tagjai; Márkné Ettlinger Zsuzsa, Szalay Csaba és Szemző Gábor az évforduló délelőttjén.

                                                                                                                                                    2014.04.08.


Galéria: Öregdiák T. - Koszorúzás1.


<<<vissza


 

Visszaemlékezések

 

Az iskola honlapjának megújulása lehetővé teszi, hogy a jövőben Társaságunk életének remélhetőleg minden eseményéről, rendezvényéről beszámoljunk. Életünk elmúlt tíz évének történéseit azonban nem hagyhatjuk teljes homályban, arról legalább egy összefoglaló, történeti emlékeztetőt szeretnék adni, kiemelten az ott készült, jellemző fényképek felvillantásával. Tekintettel,hogy a képek, eseményekre jellemző egyedeit utólagosan összegyűjteni nem kis feladatot jelentett, lehetnek jogos kifogások. Lehetnek a személyek arányos megjelenítése, a beállítások, kidolgozások  torzulására utaló jelek, amiért az érintettektől elnézést kérek.   

Ugyancsak a visszaemlékezés célját szolgálja a Dokumentumok oldalunkon található tagsági névsor, amely azonban az Alapszabály értelmében nem összesíthető, csupán göngyölített létszámot mutat. Az aktívnak tekinthető /tagdíjat fizető/ tagok száma átlagban 50 fő körüli volt évente.

 

Legfontosabb összejövetelünk, az Alapszabály értelmében évente kötelezően megtartandó közgyűlés.                         

A jogi előírás első változatában nyári hónapra rögzítette az időpontot, de az alacsony létszámon a szabadon megválasztható, legkedvezőbb időpont felkutató változat sem segített lényegesen. Az ilyen passzív magatartás hátráltatja ténykedésünket, hiszen a közgyűlés hivatott dönteni ténykedésünk fontos, elsősorban pénzügyi kérdésekben.Ha van javítandó Társaságunk életében, akkor főleg ez, a közgyűlést sokkal komolyabban kell venni.

A közgyűlés képeiből:


Galéria: Öregdiák T. - Közgyűlés képei


<<<vissza


Hagyományos, az évenként megtartott, Széchenyi István születésnapjáról megemlékező összejövetelünk. Mind ezekre leggyakrabban Nagycenken kerül sor, de jártunk már a fertőbozi, a bécsi, sőt kisebb csoporttal a zalai emlékhelyeken is.

A megemlékezés képeiből:


Galéria: Öregdiák T. - Megemlékezés képei


<<<vissza


Az utóbbi években az emlékező összejöveteleket vonzóbbá kívántuk tenni azzal, hogy utána vidám gulyáspartit is terveztünk, aminek többször egy fertőbozi öregdiák barátunk adott helyet. Nagy sikerük volt eddig hangulatában és az összeismerkedés tekintetében egyaránt.

A gulyáspari képeiből:


Galéria: Öregdiák T. - Gulyásparti


<<<vissza


Az elmúlt években egyre népszerűbb az iskolában megrendezett öregdiák kosárgála, ahol egy kivétellel helyben megalakított capatok vetélkednek, két éve már hölgyek részt vételével is. A jobbára nem társasági tagokból összeállt csapatok igazi spothanfulatot gerjesztenek. Hiányosságot az jelent, hogy tagjaink csak kis számban jelennek meg.

A sportképekből:


Galéria: Öregdiák T. - Sportképek


<<<vissza


A nagyobb léptékü kirándulások az Országos Széchenyi Kör rendezvényeihez kapcsolódtak, igaz nem jelentős öregdiák létszámmal. Közülük legjelentősebb a bécsi, a legnagyobb magyar, Széchenyi István születésének 220. évi megemlékezése. Hazafelé jövet még elmentünk Doborjánba, ahol ellátogattunk az "elnémetesített" nagy magyar zeneszerző, Liszt Ferenc szülőházába és a közelében kialakított, a Róla elnevezett Kultúrális Központba.

A zalai kirándulás egyike a Széchenyi emlékhelyek megtekintése és a hozzá kapcsolt "tájismeret", a másik a Kör közgyűlése, hasonlóan gazdag kultúrális és szórakoztató programmal. Mindkettő központja Zalaszentgrót.

Saját szervezésű kirándulásból a fertőszéplakit emelhetjük ki, ahol az ottani Széchenyi emlékhely mellett a községet, annak templomát, a Fertőtáj madárvilágát és a Polgármester Panziót látogattuk meg.

 

Kirándulások képeiből:


Galéria: Öregdiák T. - kirándulások


<<<vissza


Terveink között szerepel iskolánk volt dákjai közüler felkutatni művészeti, tudományos eredményt elért őregdiák társainkat. Túlzott sikert még nem értünk el, de Szentirmai Ákos zeneszerző, tagtársunkat már sikerült meggyőzni egy bemutatkozásra. A kellemes, magát és munkáját bemutató délután nagy sikert hozott, amihez kicsit az is hozzájárult, hogy "batyús-bál"- ra szerveztük, vagyis otthonról hozott étel-itallal fokoztuk a hangulatot.

Másodszor jártunk a bánfalvai Jezsuita boros pincében, Taschner István öregdiáktársunk meghívására. Első alkalommal közel harminc "termék fajtájtát" teszteltünk.   

 

Az egyéb rendezvények képeiből:


 

Galéria: Öregdiák T. - Egyéb rendezvények


<<<vissza


Társaságunk népszerű és több tucat részt vevőt vonzó rendezvénye az éves munkát értékelő decemberi találkozó. A létszám magas számához az is hozzájárul, hogy ott tagjaink hozzátartozókkal jelenhetnek meg. A siker egyik titka, hogy a vezetőségből megbízott illetékes szervező igyekezett minden évben más-más /Gyógygödör, Kishordó, Bercsényi.... színhelyet keresni, azonban nem utolsó szempont az évzárók hangulata sem.

Az évzáró képeiből:Galéria: Öregdiák T. - Évzárók

 


<<<vissza