Főoldal › Rólunk › Öregdiák Társaság › Dokumentumok

Adószámunk:  18973578-1-8         

Bankszámlaszámunk:  59100401 - 10054134  /  Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet


Dokumentumok

 

Születésünkről, vezetőségünk


Tagjaink névsora 


Örökös tagok


Tagok 2010-ig


Alapszabály


 

 

 

A soproni Széchenyi István Gimnázium Öregdiák Társaság születése

 

A sajtóban olvasva a soproni gimnáziumok öregdiákjainak találkozóiról és az iskolák volt diákjainak megbecsüléséről, gondolkodóba estem. Sopron legpatinásabb iskolájának nincsen szervezett öregdiák társasága. Ez az iskola a Széchenyi István Gimnázium.
 Iskolánk 150 éves fennállásának jubileumi évét tartja, 80 éve vette fel a legnagyobb magyar, Széchenyi István nevét, 80 éve, hogy Sopron magyar maradt, s lett a Civitas Fidelissima név kitüntetettje, városunk a 725. évfordulóját ünnepli, osztályunk az 55. érettségi találkozójához érkezett, az öregdiák társaság megálmodója a 75 éves jubileumát üli: mindezek után arra az elhatározásra jutottam, most már lépni kell, ebben a soha vissza nem térő jubileumi kavalkádban.
 Az érettségi találkozón, járva az alma mater falai között, rádöbbentem, hogy intézetünk s ódon falai még az alapítását, az akkori milliőt mutatják. Ekkor eszméltem rá, Széchenyi István szavaival, mennyi kiművelt fő, mennyi kiváló nagyság bölcsője volt intézetünk, s innen kikerülve lettek környezetük, családjuk, városuk, hazájuk, s - egyesek - a nagyvilág hasznára. Rapszodikus gondolataim, amelyek mind jobban koncentrálódtak és realizálódtak, arra ösztönöztek, hogy barátaimmal, osztálytársaimmal, valamint az iskola prominens vezetőivel vegyem fel a kapcsolatot. Elképzeléseimet, hála a józan és akaratos fejemnek, 2000 karácsonya után tettek követték.
 Jöttek az egyedi, társas találkozók, a téli esték megbeszélései, levelezések sora. Így a téma mindinkább formálódott, s mind tisztábban volt látható. Jöttek a jogi kérdések. Leendő alapítótagok összeállítása, felkérése.
 2001.05.26. Az első iskolai kontaktus, Tóthné Ziegler Herta ig.h. tanárnővel, Simonné Schöberl Erzsébettel. Mindketten Dékány Zsigmondnéhoz, az iskola krónikásához irányítottak.
 2001.05.18. Találkozás Szakál Péter igazgatóval. Az 55. érettségi találkozó iskolai programjának egyeztetése.
 2001.05.28. Találkozás Dékány Zsigmondnéval. Interjú és fotó készítése rólam.
 2001.06.09. Az 55. osztálytalálkozó sikeres lebonyolítása meglepetésekkel az isiben.
- - 12 órakor a Cézár Pincében
- - 13 órakor a Puskás étteremben közös ebéd, 22 óráig egyéb program
 Az iskolát Dékány Zsigmondné képviselte.
- - Az öregdiák társaság megalakulási gondjairól való beszélgetés.
 2001.09.09. A Lábasházban iskolatörténeti kiállítás. A 150. évforduló ünnepélyes megnyitója.
 2001.09.20. Dékányné hívott (akkor már mint igazgatóhelyettes) s közölte, a Hajnal-Hegyi Televízió az iskoláról, vezetőiről, programjairól kb. 20 perces műsort sugároz. Szabó Miklós megbízott igazgató, Dékányné igazgatóhelyettes, Szamosy Gyula az öregdiákok képviseletében, Gosztola Rita mint végzős diák fog szerepelni.
 2001.09.22. A GYIK-ban műsoros évnyitó ünnepség. Szakál Péter igazgató búcsúztatása, Szabó Miklós megbízott igazgató bemutatása. Utána a Polgármesteri Hivatal állófogadása. Sokakkal ismerkedtem meg, régi-régi arcok.
 2001.09.28. 17:30-tol a H&H TV műsora. Füzi Edit, a művelődés és oktatás terén Sopron városában a késő utódom vezette a műsort. Jó 25-30 perces kerek anyag állt össze, amelynek nagyon kellemes volt a visszhangja.
- - 19 órakor a stúdióból eljőve, javaslatomra hárman (Szabó, Dékány, Szamosy) a Cézár pincébe mentünk egy beszélgetésre. - Itt vetettem fel először az iskola vezetőinek, hogy szeretném megalapítani a soproni Széchenyi István Öregdiák Társaságot. Bejelentésem kedvező visszhangra talált, s közölték támogatnak ebben a munkámban.

 Szamosy Gyula

 

Megalakulás

Az előzmények után az 1946-ban érettségizettek 55. évi találkozóján, 2001 június 9-én elvi elhatározás született az iskola Öregdiák Társaságának megalakulásáról. A tényleges megalakulást megakadályozta a szükséges létszám hiánya. Az előkészületeket folytatva, az Alapító Okirat elkészítése és engedélyeztetése után, kiegészítve az osztályon kívüli alábbi tagokkal, 2002.július 13-án megalapították a soproni  SzIG Öregdiák Társaságot:

Dr Arszin Miklós  /é-1966/                        Hauer Antal
Baloghné Fülöp Márta /é-1971/                 Kuntzné Kékesi Éva /é-1976/
Dr Benedek Zoltán /é-1946/                     Szamosy Gyula /é-1946/
Dr Bokori József /é-1946/                        Szentgróti Rezső /é-1946/
Dékány Zsigmondné /é-1976/                   Ujvári Gyula /é-1946/
Freiler Vilmos /é-1946/

Az alapítók maguk közül megválasztották a kuratóriumot /vezetőséget/.

 

I. Vezetőség

Szamosy Gyula elnök                             
Dékány Zsigmondné alelnök
Dr Arszin Miklós titkár                             
Freiler Vilmos  gazdasági vezető
Baloghné Fülöp Márta

 

Fenti vezetőség 2004. év június 4-i közgyűlésén lemondott, majd a megjelent tagság új vezetőséget választott. Megállapodtak, hogy a hatékonyabb tevékenység érdekében fiatalítják és felemelik a vezetőség létszámát. A beosztásokat sem rögzítik mereven, egyedi megbízások alapján tervezik megszervezni a kitűzött feladatokat.

Baloghné Fülöp Márta a 2016 - 2021-ig terjedő ciklusra már nem vállalta a jelölést. 

 

II. Elnökség - a jelenlegi

A 2016.január 24-i közgyűlésen (5 évre) megválasztott elnökség:


 

   Szemző Gábor  /é-1958/ elnök;   20-944-2523;   99-314-811;  e-mail: szemzo.gabor@gmail.com


    Vörös Ákos  /é-1974/   70-313-0574;   99-346-614;  email: vorosa@emk.nyme.hu


    Dékány Zsigmondné /é-1976/ gazd. titkár; 30-470-8493; 99-505-389; e-maildekanyagi76@gmail.com 


     Márkné Ettlinger Zsuzsa  /é-1972/; megbízott elnökh.  30-901-1855;   e-mail: ettlingerzs@gmail.com

 

    Szalay Csaba  /é-1962/;   30-326-3550;   e-mail: szalaycsaba44@gmail.com   

 

 
   Dr Szováti Szabolcs /é-1994/ 20-972-8957 99-505-046; e-mil: szovati.szabolcs@vivamail.hu

 

    Varga Jenő /é-1965/  20-959-0947  99-336-039;  e-mail: vaj47@freemail.hu  

 


A vezetőségből kilépett: Rákóczi Attila és Taschner Tamás

 

<<vissza


 


 

Tagjaink névsora

Alapszabályunknak, a tagsági viszonyra vonatkozó feltételei közül jelenleg a "rendes" és "őrőkős" tagságnak teljesültek a feltételei. A vezetőség tagjai is valamelyik csoprtba tartoznak, de miután Őket 5 évre választják, az örökös tagokhoz hasonlóan - esetenként mindkét helyen - külön kimutatásban találhatók.

A rendes tagság feltételei, adott évben történő teljesítése szükséges ahhoz, hogy őket abban az évben az Öregdiák Társaság tagjának tekinthessük. A vezetőségnek a fizetésre vonatkozó türelmiidő, valamint az esetleges, a közgyűlésre tartozó fellebbezésekre tekintettel, a tényleges létszámot csak a következő év közgyűlése után tudjuk véglegesíteni.

Az említett két stabil táblázatban szereplőkön kivül a tagok létszámát - évente külön-külön szerkesztett - kimutatásban jelenítjük meg, a néven kivül csupán az érettségi évének feltüntetésével:

 


A 2013. évben /bejegyzési időrend/

 

Ö.sz.                 É - Név                                                     É - Név                           É - Név                                    
3  1952*(ö) - Török János  1952*(ö) - Török László  1954 - Nagy Zoltán
6  1956 - Kantó Imre  1959 - Dr Gyurácz Sándor  1962 - Orlovits László
9  1963 - Beke Attila  1963 - Bódi Ottó  1963 - Dr Gimesi Szabolcs
12  1964 - Sógor Ferenc  1965 - Kováts Attila  1965 - Koch Péter
15  1965 - Dr Grubits János  1965 - Huber Károly  1965 - Szentirmai Ákos
18  1965 - Varga Jenő  1966 - Dr Herlicska Károly  1966- id Dr Arszin Miklós
21  1990 - ifj Dr Arszin Miklós  1970 - Vargáné Somlai Márta  1970 - Dr Horváth Csilla
24  1972 - Márkné Ettlinger Zsuzsa  1972 - Németh Mária Emilia  1972 - Worsits Katalin
27  1973 - Karner Tamás  1975 - Schárfy Zoltánné  1976 - Schárfy Zoltán
30  1976 - Dékány Zsigmondné  1978 - Vargáné Németh Gyöngyi  1979 - Németh Lehel/Csilla
33  1978 - Neher István  1978 - Mikó Judit  1979-Dr Morvayné Borbács Zsuzsanna
36  1979 - Pazenhoffer Antalné  1985 - Sardú Dorottya  1985 - Nagy Judit
39  1986 - Kecskés Zoltán  1992 - ifj Dr Grubits János  1994 - Dr Szováti Szabolcs
41  2008 - Németh Dániel  1940 - Sosztarich András  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2012. évben /bejegyzési sorrend/

  

Ö.sz.                           É-Név                                                  É-Név                                         É-Név                      
3  1955-Dr Szabady György  1956-Kantó Imre  1959-Dr Gyurácz Sándor
6  1962-Orlovits László  1962-Dr Szalay István  1962-Szittner Lajos
9  1962-Dr Kéry Gerzson  1963-Beke Attila  1963-Dr Gimesi Szabolcs
12  1963-Holzhauer Gyula  1963-Bódi Ottó  1964-Sógor Ferenc
15  1965-Both István  1965-Kováts Attila  1965-Koch Péter
18  1965-Szebtirmay Ákos  1966-Dr Arszin Miklós  1990-ifj Dr Arszin Miklós
21  1970-Dr Horváth Csilla  1970-Vörös Balázs  1972-Böröck Gyuláné
24  1972-Németh Mária Emilia  1972-Worsits Katalin  1973-Karner Tamás
27  1972-Dr Kardos Imréné Basztler Edit  1974-Holman Istvánné  1974-Horváth Csaba
31  1975-Schárfy Zoltánné  1978-Kulcsárné Németh Gyöngyi  1978-Neher István / Mikó Judit
35  1979-Németh Lehel / Németh Csilla  1979-Dr Morvayné Borbács Zsuzsa  1983- Lócsi Elemérné
38  1979-Pazenhofer Antalné Bosits Rózsa  1981-Tamás Csilla  1983-Kurányi Éva
41  1985 - Nagy Judit  1985 - Sziklainé Sardú Dorottya  2008 - Németh Dániel
43  1993 - Renner Erika  1940 - Sosztarich András  

       


A 2011. évben /bejegyzési sorrend/


 Ö.sz.                            É - Név                                            É - Név                                            É - Név                
3  1952-Horváth Lajos  1952-Nagy Zoltán  1953-Bella András
6  1955-Dr Szabady György  1955- Dr Hoorváth Szováthi Gxörgy  1956-Kantó Imre
9  1958-Dr Harkay Tamás  1959-Dr Gyurácz Sándor  1962-Orlovits László
12  1962-Dr Kéry Gerzson  1963-Beke Attila  1963-Iselstöger József
15  1964-Sógor Ferenc  1964-Krisch Aladár  1965- Kováts Attila
18  1965-Both István  1965-Szentirmai Ákos  1965-Dr Grubits János
21  1966-Nagy László  1967-Brummer Gábor  1968-Dr Mentes Gyula
24  1970-Dr Horváth Csilla  1972-Worsits Katalin  1972-Németh Máeia Emilia
27  1973-Karner Tamás  1974-Horváth Csaba  1975-Schárfy Zoltánné
31  1978-Nehet István /Mikó Judit   1978-Kulcsárné Németh Gyöngyi  1979-Kovátsné Bella Irén
35  1979-Dr Morvayné Borbács Zsuzsa   1979-Németh Lehel /Németh Csilla  1983-Lócsi Elemérné
38  1984-Siposné Rétfalvi Edina  1984-Dárdainé Csonka Abdrea  1985-Sziklainé Sardú Dorottya
41  1992-ifj Grubits János  1993-Renner Erika  2008-Németh Dániel

       

<<< vissza


 

Örökös tagok

 

Alapszabályunk értelmében örökös tag az lehet, aki 50 éve érettségizett és legalább 5 évig folyamatosan tagja Társaságunknak. A cím elnyerése nem automatikus, azt előterjesztésre a közgyűlésnek kell megszavaznia.

Az örökös tag mentes a tagdí fizétése alól, ugyanakkor a taglétszámba - a még élő személyeket - be kell számítani.Sorszám

 Érettségizett                              Név - lakik                    Ör. t. éve                    Megjegyzés           
1 1946  Szamosy Gyula - örökös elnök - Sopron 2008                                  + 2010
2 1946  Freiler Vilmos - Sopron 2008  
3 1953  Horváth László - Svájc - Liestal 2009  
4 1953  Németh Kálmán - Sopron 2009  Elnök 2004-től
5 1939  Szőke László dr - Budapest 2009  "Korelnök"
6 1952  Török János - Egervár 2009  
7 1952  Török László - Mosonmagyaróvár 2009  
8 1953  Bizzer Jenő - Győr 2010                                + 2013
9 1953  Csuka József dr - Budapest 2010                                + 2012
10 1953  Grászli Ferenc - Budapest 2010  
11 1958  Keglovich László - Győr 2011  
12 1958  Szemző Gábor - Sopron 2011  vez. tag
13 1946  Benedek Zoltán 2008  tévedésből kimaradt...
14 1954  Nagy Zoltán 2009             u.ú.
15 1956  Kantó Imre 2011             u.ú.
16 1959  Dr Gyurácz Sándor 2015  
17 1962  Szalay Csaba 2015  
18 1962  Orlovits László 2015  
19 1963  Beke Attila 2015  
20 1964  Sógor Ferenc 2015  
21 1965  Varga Jenő 2015  
22 1965  Kováts Attila 2015  
23 1965  Dr Grubits János 2015  
24 1965  Waltr Dezső 2015  
         

                                  


Taglétszám összesítő:

 

 2011

     2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

<<<vissza


 

Tagok 2010-ig

 

Öregdiák Társaim!

Táblázatunkat iskolánk előző honlapjáról átvettem, mert az a születésünk óta nyilvántartott tagjainkról a belépés folytatólagos sorszámát /az abc sorbarendezés miatt keverve/, az érettségi bizonyítvány megszerzésének időpontját, valamint a belépés dátumát tartalmazza. Az alapszabály értelmében viszont évenként jogilag csak azt tekinthettük tagnak, aki tagdíját a következő év közgyűléséig rendezte.  Fentebb ugyan, 2011-től új és más szerkezetű kimutatást vezetünk /ugyanilyen szabályokkal/, kezdeti fejlődésünk mementójaként kérem ezt nézegessétek.

                                                                                                                                                Németh Kálmán 

                                                                                                                                                     2014.02.10.                                           

                                                                                                                                                                       

Belépési sorrend

Érettségizett

Név  -  lakhely

Belépett

Utolsó befizetés

 

80

1955

Babella György - Budapest

2005

2005

 

3

1971

Balogné Fülöp Márta- Sopron

2002

2008

 

101

1956

Bárdosi Tibor - Sopron

2005

2005

 

56

1974

Bebes István - Körmend

2003

2003

 

92

1963

Beke Attila - Sopron

2005

2010

 

145

1972

Bella Tamásné - Sopron

2010

2010

 

138

1972

Belláné Radovits Erzsébet

2009

2009

 

15

1951

Bencze Tamás - Budaörs

2003

2003

 

66

1953

Bizzer Jenő - Győr

2004

Örökös tag

 

109

1963

Bódi Ottó - Sopron

2006

2006

 

147

1979

Bosits Rózsa - Felsőcsatár

2010

2010

 

30

1965

Both István (Kátpáthy Ildikó) - Budapest

2003

2010

 

130

1972

Böröcz Gyuláné - Sopron

2008

2009

 

31

1965

Brassói Péter - Budapest

2003

2003

 

61

1966

Buda Ernő

2004

2004

 

98

1984

Dárdainé Csonka Andrea - Sopron

2005

2010

 

6

1976

Dékány Zsigmondné - Sopron

2002

2010

 

59

1973

Dobos Tibor - Ausztria

2003

2003

 

2

1966

Dr. Arszin Miklós - Sopron

2002

2004

 

140

 

Dr. Nagy Anna

2009

2009

 

4

1946

Dr. Benedek Zoltán

2002

Örökös tag

 

5

1946

Dr. Bokori József - Budapest

2002

2003

 

32

1966

Dr. Csóka Pál - Sopron

2003

2010

 

67

1953

Dr. Csuka József

2004

Örökös tag

 

112

1987

Dr. Fodróczy Géza

2006

2006

 

128

1972

Dr. Führer Ernőné - Sopron

2008

2008

 

25

1963

Dr. Gimesi Szabolcs - Sopron

2003

2010

 

110

1965

Dr. Grubits János - Sopron

2006

2010

 

122

1959

Dr. Gyurácz Sándor - Sopron

2008

2010

 

105

1958

Dr. Harkay Tamás - Budapest

2006

2010

 

81

1955

Dr. Harrach Tamás - Németország

2005

2005

 

52

1970

Dr. Horváth Csilla - Sopron

2003

2010

 

143

1955

Dr. Horváth Szováti Géza

2010

2010

 

51

1990

Dr. ifj. Arsin Miklós - Sopron

2003

2004

 

144

1962

Dr. Kéri Gerzson - Budapest

2010

2010

 

14

1951

Dr. Kovács J.Gyula - Budaörs

2003

2003

 

129

1972

Dr. Mészáros Károlyné

2008

2008

 

55

1950

Dr. Mikó József - Sopron

2003

2003

 

148

1979

Dr. Morvayné Borbács Zsuzsanna - Harka

2010

2010

 

34

1968

Dr. Nagy Lajos - Magyarhomorog

2003

2003

 

78

1955

Dr. Szabadfy György - Csapod

2005

2010

 

91

1955

Dr. Szabó Zoltán - Budapest

2005

2005

 

48

1980

Dr. Szájer József - Sopron - Budapest

2003

2003

 

71

1959

Dr. Szlávik Lajos - Sopron

2004

2004

 

82

1955

Dr. Szováti Horváth Csaba - Sopron

2005

2005

 

100

1994

Dr. Szováti Szabolcs - Sopron

2005

2010

 

60

1939

Dr. Szőke László - Budapest

2004

Örökös tag

 

23

1963

Dr. Tölli Zoltán - Sopron

2003

2003

 

93

1972

Eperjes Károly - Budapest

2005

2005

 

7

1946

Freiler Vilmos - Sopron

2002

Örökös tag

 

126

1967

Gátas János - Sopron

2008

2010

 

20

1960

Gombocz Károly - Sopron

2003

2003

 

76

1953

Grászli Ferenc

2005

Örökös tag

 

45

1975

Halmos Erika - Sopron

2003

2010

 

12

1943

Hárs József - Sopron

2003

2003

 

8

1933

Hauer Antal - Sopron

2002

2002

 

57

1979

Herman Antal - Csorna

2003

2003

 

47

1976

Hirschler Katalin - Sopron

2003

2003

 

108

1963

Holzhauer Gyula - Sopron

2006

2006

 

53

1974

Horváth Csaba - Fertőrákos

2003

2010

 

111

1965

Horváth János - Sopron

2006

2006

 

65

1952

Horváth Lajos - Fűzfőgyártelep

2004

2010

 

104

1958

Horváth Lajos - Sopron

2006

2006

 

68

1953

Horváth László - Svájc

2004

Örökös tag

 

137

1975

Horváth Márta - Sopron

2009

2009

 

69

1954

Horváth Ottó - Budapest

2004

2004

 

13

1944

Hőbausz Richard - Ausztria

2003

2003

 

41

1974

Hulman Istvánné (Vágó Elvira) - Sopron

2003

2003

 

38

1972

Hulman Péter - Győr- Ménfőcsanak

2003

2003

 

133

1993

Ifj. Grubits János - Sopron

2008

2009

 

24

1963

Iselstöger József - Salgótarján

2003

2010

 

120

1956

Kantó Imre - Sopron

2008

2010

 

142

1953

Kardos Ferenc - Nagylózs

2010

2010

 

136

1984

Karné Bánfalvi Katalin- Sopron

2006

2006

 

146

1973

Karner Tamás

2010

2010

 

17

1958

Keglovich László - Győr

2003

Örökös tag

 

37

1971

Kelemen Endréné (Torma Erzsébet) - Sopron

2003

2007

 

62

1952

Klemm István - Győr

2004

2004

 

83

1955

Kovács Antal - Csapod

2005

2005

 

103

1958

Kovács Árpád - Sopron

2006

2006

 

27

1965

Kováts Attila - Sopron

2003

2010

 

124

1964

Krisch Aladár - Sopron

2008

2010

 

21

1962

Krisch Imre - Sopron

2003

2009

 

9

1976

Kuntzné Kékesi Éva

2002

2002

 

84

1955

Kuslits Alajos - Németország

2005

2005

 

107

1958

Lichtl Béla - Sopron

2006

2006

 

132

1983

Lócsi Elemérné - Sopron

2008

2010

 

86

1955

Lovranits József - Németország

2005

2005

 

94

1972

Márkné Ettlinger Zsuzsa

2005

2009

 

75

1985

Nagy Judit - Sopron

2004

2009

 

77

1954

Nagy Zoltán /Walcz Irén/ - Budapest

2005

2010

 

95

1977

Neher István - Sopron

2005

2010

 

96

1978

Neherné Mikó Judit - Sopron

2005

2010

 

87

1955

Németh András - Győr

2005

2005

 

135

2008

Németh Dániel - Sopron

2008

2010

 

113

1978

Németh Gyöngyi - Ajka

2006

2010

 

16

1953

Németh Kálmán - Sopron

2003

Örökös tag

Elnök 2004-től

72

1959

Németh László - Budapest

2004

2004

 

114

1979

Németh Lehel - Sopron

2006

2010

 

97

1981

Németh Lehelné /Csilla/ - Sopron

2005

2010

 

127

1972

Németh Mária Emilia

2008

2010

 

33

1968

Nyul Sándor - Sopron

2003

2010

 

125

1965

Oláh Gábor - Sopron

2008

2008

 

73

1962

Orlovits László - Tatabánya

2004

2009

 

46

1976

Perkovátz Tamás - Sopron

2003

2010

 

88

1955

Polgár Tamás - Argentina

2005

2010

 

19

1958

Polgár Tibor - Budapest

2003

Örökös tag

 

115

1981

Polgárné Tamás Csilla - Fertőszéplak

2007

2007

 

89

1955

Poór István - Sopron

2005

2005

 

116

1967

Rákóczi Attila - Sopron

2006

2006

 

134

1993

Renner Erika - Sopron

2008

2010

 

35

1944

Rudolph J. Geng - Guatemala

2003

2003

 

58

1960

Sánta Lajos - Sopron

2003

2003

 

121

1957

Sántha Róbert - Sopron

2008

2009

 

117

1985

Sardu Dorottya - Sopron

2007

2007

 

118

1984

Siposné Rétfalvi Edina

2007

2010

 

106

1958

Sodics László - Körmend

2006

2008

 

26

1964

Sógor Ferenc - Sopron

2003

2004

 

54

1941

Sosztarich András - Sopron

2003

2003

 

90

1955

Stéber Zoltán - Rábapatona

2005

2005

 

49

1984

Supka-Kovács Tamás - Sopron

2003

2006

 

123

1962

Szalay Csaba - Zalaszentgrót

2008

2010

 

1

1946

Szamosy Gyula - Sopron

2002

Örökös tag

Első Elnök, Örökös Elnök 2005-

50

1986

Szekeres Csaba - Sopron

2003

2003

 

18

1958

Szemző Gábor - Sopron

2003

Örökös tag

 

10

1946

Szentgróti Rezső - Svájc

2002

2004

 

99

1987

Taschner Tamás - Sopron

2005

2006

 

22

1962

Tempefői Illés - Gödöllő

2003

2003

 

141

1972

Tillné Dobovánszky Erika

2009

2009

 

40

1974

Torma Margit - Sopron

2003

2007

 

64

1952

Török János - Egervár

2004

Örökös tag

 

63

1952

Török László - Mosonmagyaróvár

2004

Örökös tag

 

11

1946

Ujvári Gyula - Sopron

2002

2004

 

79

1955

Vagdalt István - Sopron

2005

2008

 

119

1987

Varga Ákos - Sopron

2007

2007

 

139

 

Varga István

2009

2009

 

28

1965

Varga Jenő - Sopron

2003

2010

 

36

1970

Vargáné Somlai Márta- Sopron

2003

2003

 

39

1974

Vörös Ákos - Sopron

2003

2010

 

149

1970

Vörös Balázs - Sopron

2010

2010

 

29

1965

Walter Dezső - Sopron

2003

2003

 

74

1977

Wischy Gábor - Sopron

2004

2004

 

131

1972

Worsitz Katalin - Sopron

2008

2010

 

102

 

Zsédely Tibor - Szécsény

2005

2006

 

42

1974

Zsirai László - Budapest

2003

2003

 

 

<<< vissza


 

Alapszabály

 

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Öregdiák Társaság
 

A L A P S Z A B Á L Y A
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Alulírott alapító tagok jelen alapszabályban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kívánjuk megalapítani a Soproni Széchenyi István Gimnázium Öregdiák Társaságot, figyelemmel az 1989. évi II. törvény és Polgári törvénykönyv vonatkozó törvényi szabályozására.

1.§.

Általános rendelkezések
 

1./        Az egyesület neve: Soproni Széchenyi István Gimnázium Öregdiák Társaság

2./        Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Templom u. 26.

3./        Az egyesület jogi személy.

 

2.§.

Az egyesület célja

A 2002. évben alapításának 150 éves évfordulóját ünneplő soproni Széchenyi István Gimnázium nemes hagyományainak ápolása; az iskolában végzett diákok összefogása, felkutatása; öregdiák találkozók szervezése, az öreg diákok és az iskola kapcsolatának elmélyítése; a nehéz anyagi körülmények között élő öregdiákok segítése; továbbá az iskola és az iskolában tanuló diákok anyagi támogatása.

Az egyesület ezen céljai elérésének érdekében a Széchenyi István Gimnáziummal együttműködve közreműködik az iskolai ünnepségek megszervezésében, az iskolával, illetve az iskola névadójával kapcsolatos konferenciákat, szemináriumokat szervez, kiadványokat publikál; nyilvántartást vezet az iskola öregdiákjairól és azok számára rendszeres találkozókat szervez, továbbá lehetőségeihez mérten anyagi segítséget nyújt az iskolának fejlesztési, bővítési elképzelései megvalósításához, illetve anyagi támogatásban részesíti az arra rászoruló jó tanulmányi eredményt elérő diákokat.

 

3.§.

A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések

 

1./ Az egyesületnek lehetnek rendes tagjai, örökös tagjai, tiszteletbeli tagjai és pártoló tagjai.

 

2./ Az egyesület teljes jogú, rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki a belépési nyilatkozat aláírásnak napját megelőzően sikeres érettségi vizsgát tett a soproni Széchenyi István Gimnáziumban, az esedékes tagdíjat befizette és a belépési nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában, célkitűzéseit támogatja, alapszabályát elfogadja.

 

3./ Az egyesületbe jelentkezőnek belépési nyilatkozatot kell kitöltenie, és az aláírt nyilatkozatát el kell juttatnia az egyesület elnökéhez. A nyilatkozat megérkezése után 30 napon belül az elnökség dönt a felvételről. Ha az új tag felvételét az elnökség elutasítja, akkor a belépni szándékozó kérelmére a közgyűlés dönthet a felvételéről.

 

4./ Az egyesület örökös tagja lehet az a személy, aki legalább 50 éve érettségi vizsgát tett a soproni Széchenyi István Gimnáziumban és minimum 5 évig folyamatosan tagja volt az egyesületnek. Az örökös tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagságra vonatkozó és a jelen alapszabályban megállapított jogokkal és kötelezettségekkel, továbbá a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének esetei és eljárási rendje is megegyezik a rendes tagsági jogviszony keletkezésének szabályozásával, annak kivételével, hogy az elnökségnek joga van az örökös tagsági viszony létesítését kérő tag esetében mérlegelnie annak pályafutását, életútját, illetve az iskola iránti elkötelezettségét és ennek alapján döntenie a belépési kérelemről. Az örökös taggá nyilvánított személynek tagdíjfizetési kötelezettsége nincsen. Az örökös tagság kizárólag az Egyesület megszűnésével szűnik meg.

 

5./ Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, különleges és kiemelkedő tevékenységével, elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesületet.

A tiszteletbeli tagsági viszony az elnökség felkérése alapján, annak elfogadásával jön létre.

A tiszteletbeli tag állandó meghívottja az egyesület közgyűlési ülésének, szavazati jog nélkül.

A tiszteletbeli tagnak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége.

A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnése:

a.)                a tag halálával

b.)               kilépéssel

 

6./ Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan személy, aki erkölcsi és anyagi támogatásával vállalja az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.

A pártoló tag által fizetendő anyagi támogatás legkisebb mértéke a mindenkori éves egyesületi tagdíj, melynek megfizetésére vonatkozó kötelezettségek megegyeznek a rendes tagságra vonatkozó szabályozással.

A pártoló tagsági viszony keletkezésének eljárási rendje megegyezik a jelen alapszabályban megállapított rendes tagsági viszony eljárási rendjével, azzal az eltéréssel, hogy a pártoló tagsági viszony keletkezésének nem feltétele a Széchenyi István Gimnáziumban letett érettségi vizsga, illetve annak időpontjával kapcsolatos korlátozások sem vonatkoznak a kérelmezőre.

A pártoló tag javaslatokat és észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban, állandó meghívottja az egyesület közgyűlési ülésének – szavazati jog nélkül, illetve részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

A pártoló tagsági viszony megszűnése:

a.)    a tag halálával

b.)    kilépéssel

c.)    kizárással felügyelő bizottság döntése alapján, ha a pártoló tagságra a tag méltatlanná válik

d.)   törléssel, a tagdíjnak megfelelő minimális támogatás egy évet meghaladó idejű nem fizetése esetén az elnökség döntése alapján

 

7./ Az egyesület tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet.

 

8./ Az egyesület teljes jogú rendes tagjait egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

 

Az egyesület rendes tagjának joga

-                     a közgyűlésen részt venni, véleményt nyilvánítani és javaslatot tenni                       
                      egyesületet érintő bármilyen kérdésben     

-                     részt venni az egyesület tevékenységében, rendezvényein

-                     részesülni az egyesület által nyújtott kedvezményekben

-                     az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásában való részvétel

-                     a tisztségekre történő megválaszthatóság

 

Az egyesület rendes tagjának kötelezettsége

-                     az alapszabály betartása

-                     a vezető szervek határozatainak végrehajtása

-                     a tagsági díj fizetése

 

9./  A tagsági viszony megszűnése

-                     a tag halálával

-                     törléssel, a tagdíj egy évet meghaladó idejű nem fizetése esetén az elnökség döntése alapján

-                     kilépéssel

-                     a felügyelő bizottság fegyelmi döntése alapján kizárással

 

A tag kilépési szándékát az elnökség jelentheti be.

A tagsági viszony megszűnése esetén az elnökség a tagot a nyilvántartásból törli.

 

4.§.

Az egyesület szervezete

1./        Közgyűlés

2./        Elnökség

3./        Felügyelő Bizottság

 

Közgyűlés
 

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti. A közgyűlés ülései nyilvánosak.

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni. Az összehívásra az elnök jogosult.  A meghívót a tagok részére a közgyűlés napját megelőzően 15 nappal kell kézbesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés idejét, napirendjét és helyét.

A tagok egyharmada vagy a az elnökség az ok és a cél megjelölésével kezdeményezheti az elnöknél a közgyűlés összehívását. Ilyen esetekben az elnök 15 napon belül köteles intézkedni a közgyűlés összehívásáról az előbbiekben meghatározott eljárás szerint.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50%-a plusz egy fő legalább jelen van.

Amennyiben a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt kell elhalasztani, a megismételt közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze az elmaradt közgyűlés napjától számított 8 napon belül, akként, hogy a megismételt közgyűlésre a meghívót a napirendi pontok közlésével legalább 15 nappal korábban kell megküldeni a megismételt közgyűlés időpontjához képest. A határozatképtelenség miatt összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok tárgykörében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ezen körülményeket és következményeket az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban rögzíteni kell.

 

A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja. Minden más kérdésben nyílt szavazással dönt, de 10 tag együttes kérése esetén a közgyűlést vezető elnök köteles titkos szavazást elrendelni. A határozatot egyszerű szótöbbséggel hozza a közgyűlés.

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-                     az egyesület megalakulásnak, feloszlásának valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása

-                     az elnökség és a felügyelő bizottság tevékenységéről szóló évi beszámoló jóváhagyása

-                     az alapszabály megállapítása és módosítása

-                     az elnökség tagjainak és az elnöknek, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak öt évre  történik a                                     megválasztása

-                     a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása

 

Minősített többség szükséges:

(az egyesület nyilvántartásba vett szavazati joggal rendelkező tagjai szavazatának 50%-a plusz egy szavazat tekintendő minősített többségnek)

-                     az alapszabály elfogadásához és módosításához

-                     a tisztségviselők megválasztásához

-                     a felügyelő bizottság fegyelmi határozatának másodfokú elbírálásához

-                     az egyesület feloszlásának kimondásához

-                     az egyesület megalakításának kimondásához

-                     az örökös tagsági viszony megszűnésének kimondásához

 

A közgyűlésen az elhangzottak lényegét rögzítő jegyzőkönyvet kell készíteni., amit az elnök és egy tag ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját, a döntés időbeli hatályát, a döntést támogatók és az ellenzők számarányát is.

 

Elnökség

Az elnökség kilenc tagból áll. Az elnökség összetétele:

elnök,

alelnök,

gazdasági vezető,

továbbá hat elnökségi tag

 

Az egyesület örökös elnöke Szamosy Gyula.

 

Az elnökségi ülések állandó meghívottja – szavazati jog nélkül – a soproni Széchenyi István Gimnázium mindenkori igazgatója.

Az elnökség tagjait a közgyűlés öt évi időtartamra választja meg.

Az elnökség a közgyűlések közötti időben irányítja az egyesület tevékenységét, döntésre jogosult az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben, kivéve azokaz az ügyeket, amelyek az egyesület közgyűlésének vagy az egyesület szervének a hatáskörébe tartoznak.

 

Az elnökség feladata különösen:

-                     az egyesület tevékenységének irányítása

-                     a közgyűlés előkészítése

-                     az egyesület költségvetésének a kidolgozása

-                     az egyesület költségvetésének a megállapítása

-                     az éves gazdálkodásról szóló jelentés benyújtása a közgyűlésnek

-                     dönt a tagdíj évenkénti meghatározásáról

-                     a tagdíj befizetésével 30 napon túli késedelembe esett tag írásbeli felszólítása a tagdíj befizetésre, illetve egy éven túli tagdíjtartozás esetén a tag tagsági viszonyának megszüntetése

-                     dönt a tagok felvételről

-                     munkaszerződést köt az egyesület alkalmazottaival

-                     gyakorolja a munkáltató jogokat, mely jogok gyakorlását az egyesület elnökére átruházhatja.                     

Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal rendes ülést tart.

Az elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnökség üléseit írásban kell összehívni. A meghívó levelet – mely tartalmazza az ülés helyét, napirendjét és a szükséges tájékoztató anyagokat – a meghívottakhoz 15 nappal az ülés tervezett időpontja előtt kell eljuttatni. Az elnökség akkor határozatképes, ha az elnökség öt tagja jelen van. Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Amennyiben az ülés nem volt határozatképes, 15 napon belül azt meg kell ismételni. A megismételt elnökségi ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnök ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elnökség döntéseinek tartalmát, időpontját, a döntés időbeli hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát is.

Az elnök feladatat különösen:

-                     képviseli az egyesületet

-                     összehívja a közgyűlést és az elnökségi üléseket és azokon elnököl

-                     biztosítja az egyesület szerveinek törvényes és szabályszerű működését

-                     gyakorolja az aláírási és - a költségvetési keretei között – az utalványozási jogkört

-                     eljár az elnökég által ráruházott jogkörökben

Az alelnök feladata különösen:

-                     segíti az elnököt a feladatai ellátásában

-                     az egyesület elnökének akadályoztatása esetén – az elnök megbízása alapján – ellátja az elnöki teendőket

-                     az egyesület elnökének tartós akadályoztatása esetében (ha erről külön elnökségi határozat rendelkezik

                      ügyvezető elnökként ellátja az elnök feladatait és gyakorolja az elnök jogait

 

A gazdasági vezető feladata különösen:

-                     a gazdálkodás törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása

-                     a pénz és anyagkezelés, bizonylati fegyelem betartása

-                     egyesület költségvetésének az előkészítése

 

Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság a közgyűlés által öt évre választott 3 fős testület, mely elnökből és két tagból áll. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

A felügyelő bizottság ellenőrzi az egyesület működését, vezetését, illetve fegyelmi szabályzat kidolgozása és elfogadása, valamint fegyelmi eljárás lefolytatása útján fegyelmi jogkört is gyakorol. A fegyelmi szabályzatot a közgyűlés hagyja jóvá.

E tevékenységek gyakorlása érdekében az egyesület vezető tisztségviselőjétől és alkalmazottaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja, így a felügyelő bizottság az egyesület gazdasági ellenőrzését végző szerv.

Az elnökség tagja nem lehet a felügyelő bizottság tagja.

A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, az évi rendes közgyűlést legalább 30 nappal megelőző időpontban rendes ülést tart.

A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A bizottság ülései írásban kell összehívni. A meghívó levelet – mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, napirendjét és a szükséges tájékoztató anyagokat – a meghívottakhoz 15 nappal az ülés tervezett időpontja előtt kell eljuttatni. A bizottság akkor határozatképes, ha annak minden tagja jelen van. A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben az ülés nem volt határozatképes, 15 napon belül azt meg kell ismételni. A megismételt ülés is csak akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van.

A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnök ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság döntéseinek tartalmát, időpontját, a döntés időbeli hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát is.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a közgyűlés nem utasíthatja. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

A felügyelő bizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság elnöke feladata különösen:

a.)    összehívja és vezeti a bizottság üléseit

b.)    gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről

c.)    kezdeményezi a közgyűlés döntéseit

d.)   előterjeszti a bizottság jelentését az egyesület működéséről.

5.§.

Az egyesület jogképessége és képviselete

Az elnök jogosult az egyesület képviseletére, aki önállóan és korlátozás nélkül jár el, ennek megfelelően jegyzi az egyesületet a címpéldány szerint.

A bankszámla felett az elnök, alelnök és a gazdasági vezető közül kettő együttesen jogosult rendelkezni.

6.§.

Az egyesület gazdálkodása

Az egyesület bevételei:

-                     a tagok által fizetett tagdíj

-                     támogatások, bel- és külföldi természetes és jogi személyek befizetései

-                     rendezvények bevételei

-                     az egyesület célkitűzéseinek megfelelő eredményes pályázatok díjai

-                     egyéb bevételek

A tagdíj mértéke és befizetésének módja, határideje:

A tagdíj mindenkori éves mértékét az elnökség határozza meg, azzal, hogy az éves tagdíj mértéke az egyesület alapításának évében 3.000,- Ft.

A tárgyévre vonatkozó éves tagdíjat a következő rendes közgyűlés napjáig (minden év június első vasárnapjáig) kötelesek a tagok befizetni.

Az egyesület hitelt nem vehet fel, befektetési tevékenységet nem folytathat.

Az egyesület pénzeszközeit pénzintézetnél nyitott számlán tartja.

Az egyesület kizárólag az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében folytathat vállalkozási tevékenységet.

Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel és azt jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az egyesület kötelezettségeiért a tagdíj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek.

Az egyesület megszűnése esetén a vagyonáról, annak sorsáról az egyesület közgyűlése dönt.

7.§.

Az egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik, ha:

-                     feloszlását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja

-                     a bíróság feloszlatja

-                     már egyesülettel egyesül

-                     a bíróság az egyesület megszűnését megállapítja

8.§.

Záró rendelkezések

A választott tisztségviselők javadalmazás nélkül végzik tevékenységüket.

Az egyesület határozatlan időre alakul.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre.

A jelen Alapszabály a 2011. június 05. napján megtartott közgyűlési döntésekre tekintettel került módosításra, így a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásra.

 

Sopron, 2011. június 05.

………………………………….

az egyesület elnöke

 

<<vissza