Iskolánkban a 2020 – 2021-es tanévben indult el az új képzési forma, amelyet akkor „innovatív informatikai és nyelvi osztály”-nak, ma már „digitális pedagógiai osztálynak” nevezünk. Az új képzésben alapvetően azoknak a képességeknek a fejlesztésére és gyakorlására fókuszálunk, amelyeket kiemelten fontosnak tartunk a XXI. században. Ilyen képességek – sok más mellett – az együttműködés vagy a csoportban dolgozás képessége, illetve a saját munkánk iránt érzett felelősségvállalás a csoport feladatainak elvégzése érdekében. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a célokat is kiválóan szolgálja az új képzési rendszerben kidolgozott és alkalmazott, „három lépcsős projektmunka rendszer”.

Az első lépcső a 9. osztály elején, az egyéni vagy kislétszámú csoportokban elvégzett projektfeladatok megoldását jelenti. Ezek leginkább egy adott tantárgy órai munkájához kapcsolódnak, egy-egy témakör egyéni látásmódú feldolgozását vagy az órai ismeretek kiegészítését tűzik ki feladatul.

A második lépcsőhöz a 9. és a 10. osztályban érünk el, ez már a teljes osztály együttműködését igénylő, nagyobb léptékű feladat. Az osztály vagy kitalál magának, vagy az osztályban tanító tanárokkal közösen meghatároz egy témát, amelynek feldolgozására egy teljes tanítási hetet – ezt a hetet nevezzük Projekthét-nek – kap a közösség. Az osztály egy hétig kikerül a szokásos órarendi oktatásból, és csak a feldolgozandó témára fókuszál. Az osztályban tanító pedagógusok úgy alakítják tanmeneteiket, hogy a Projekthét kezdetéig minél több segítséget kaphassanak a tanulók az óráikon a projektfeladat sikeres végrehajtásához, de a Projekthét idején a tanárok már csak mentorálási feladatokat látnak el, a tanulók önállóan dolgoznak. Ez az időszak a kijelölt téma önálló, tantárgyakon átívelő feldolgozási lehetőségét biztosítja. Azt várjuk a tanulóktól, hogy fogalmazzák meg önálló gondolataikat a Projekthét témájával kapcsolatban, készítsenek a véleményüket vagy közlendőjüket bemutató prezentációt vagy videót, esetleg olyan anyagokat (kvíz, Kahoot, feladatsor, keresztrejtvény, teszt, brossúra), amelyek felhasználhatók az adott téma feldolgozására más osztályokban is oktatási segédanyagokként.

Végül pedig tegyünk említést a „három lépcsős projektmunka rendszer” utolsó, harmadik lépcsőfokáról is, amit a második lépcső Projekthetei hivatottak előkészíteni. A harmadik lépcsőfok a nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást jelenti az ERASMUS + rendszer keretein belül. Az idén (2023) először ez is megvalósult. A 9.D és a 10.D osztály tanulói az olaszországi Pinerolo város egyik iskolájával (Liceo Scientifico Marie Curie) kezdtek közös munkába, amelynek célja, hogy bemutassák egymásnak saját iskolájuk tradicionális iskolai eseményeit, amelyek színesítik és élményekkel töltik meg az iskola mindennapjait. A projekt munkanyelve angol, a tanulók videókat és prezentációkat készítenek egymásnak ezekről az iskolai eseményekről, és az ezekben látottakat megbeszélik egymással a személyes videó megbeszéléseken. Nagyon reméljük, hogy támogatást nyer az idei tanévben beadott ERASMUS+ pályázatunk, ami lehetővé tenné, hogy e projekt lezárásaként az olasz diákok hozzánk, Sopronba, mi pedig hozzájuk Pineroloba utazhassunk néhány napra, hogy személyesen is találkozni tudjunk egymással. A jövőben már minden tanévben szeretnénk részt venni hasonló nemzetközi projektekben, és a sok-sok előkészítő munka eredményeként most úgy tűnik, erre minden reményünk meg is van!

Terveink szerint az első projekthét lebonyolítására az első 9.D-s osztályunkban 2021. februárjában került volna sor, azonban ezt a tervet a Covid járvány miatt sajnos nem tudtuk megvalósítani, így a Projektheteket 2022. februárjától rendezzük meg a D-s osztályainkban.

                                                                                                               

                                                                                     Barta Róbert

                                                            a Digitális Pedagógiai Munkaközösség vezetője

 

 

 

Tartalom