Iskolánk D jelű osztályaiban már több éve szervezünk projekt heteket, ahol az osztályok egy-egy témát dolgoznak fel saját elképzelésüknek és saját munkabeosztásuknak megfelelően. Aztán 2023-ban ezt kiterjesztettük a D jelű osztályokon kívül a 10. évfolyam minden osztályára az előző tanévtől, majd közös beszélgetéseink, a D-s osztályok eddigi és az előző tanév 10. évfolyamos osztályainak szervezett Projekthetének tapasztalatai alapján az a javaslat fogalmazódott meg a Projektheteket már korábban is szervező, illetve a 10.A, B és C osztályokat a tavalyi tanévben a Projekthétre felkészítő és segítő kollégákkal közösen, hogy az idei (2023 - 2024-es) tanévtől kezdődően a Projekthét rendezvényét terjesszük ki az iskola minden, 9., 10. és 11. évfolyamos osztályára. 

Elképzeléseinket az idei tanév elején a következő pontokba gyűjtöttük össze:

 1. Szervezzük meg a Projekthetet az teljes 9., 10. és 11. évfolyam számára.
 2. A Projekthét minden osztály esetén ugyanazon a héten legyen. Ezt az időpontot már a tanév előkészítése során közöljük a kollégákkal, hogy tanmeneteikbe be tudják azt illeszteni, illetve, ha szükséges, más kollégákkal közösen elő tudják azt készíteni. 
 3. A kiválasztott hét javaslatunk szerint január közepe (itt már túl vagyunk az I. félév lezárásán), vagy február vége (január – február – március minden tanévben egy olyan időszak, amikor nincs semmilyen szünet, ezért érdemes lehet ide pozícionálni ezt a rendezvényt) legyen. Nyilván figyelembe kell venni az országosan elrendelt mérések időpontját is.
 4. A Projekthét kiterjesztése nem képzelhető el anélkül, hogy a kollégákat tájékoztatnánk arról, felkészítenénk arra, milyen feladatokat kapnak majd az osztályok, milyen munka folyik ezen a héten az egyes osztályokban. 
 5. Javaslatunk szerint a Projekthét minden évfolyam osztályai esetén osztálykeretben történjen. 
 6. A témaválasztás tekintetében azt javasoljuk, hogy az osztályok maguk választhassák meg, mely témával szeretnének foglalkozni – nyilván az osztályfőnökükkel egyeztetve.
 7.  Az elkészült projektmunkák bemutatását úgy kell megszervezni, hogy az eredmények eljussanak az iskola teljes diákságához. Lehetőség szerint digitális formában történjen az egyes projektmunkák leadása, hogy azokat az iskolai honlapon is be lehessen mutatni.

Ezeknek a javaslatoknak megfelelően a tanév kezdetekor ismertettük a terveket az osztályfőnöki munkaközösség tagjaival, akik nagy örömünkre egyetértettek a javaslatainkkal. Kijelöltük a projekthét időpontját is, január 29 – február 02., ezután pedig elkezdődött a felkészülés: 

 • létrehoztuk az osztályok és a szervezők közötti kommunikációs csatornákat a Teams és a OneNote felületeken, 
 • megtörtént a projektvezető diákok kijelölése osztályonként, 
 • a projektvezető diákoknak felkészítést szerveztünk, 
 • az osztályok kitalálták projekt témáikat.

Mindezen előkészítő munkák nyomán decemberre kialakultak az osztályok választott témái, amelyek az alábbi táblázatban láthatók:

A projekthét első napján úgy döntöttünk, hogy az utolsó napon fogjuk bemutatni előre meghatározott, „forgószínpad” szerű beosztással az elkészült projektmunkákat, így magára a produktumok elkészítésére 4 teljes nap állt az osztályok rendelkezésére. Iskolánk pedagógusai, különösen pedig az osztályfőnök kollégák folyamatosan követték és ha kellett, segítették az osztályok munkáját, de alapvetően elmondható az, hogy a diákok önállóan, saját döntésüknek megfelelően létrehozott szervezeti struktúrában dolgoztak mindvégig. 

A diákok visszajelzései és a projekthét során tapasztalt hozzáállás szerint is komoly sikere van ennek a munkaformának a diákok között! Az osztályok komolyan vették a feladataikat, szemmel láthatóan nagy lelkesedéssel dolgoztak. A projektmunkák bemutatása során minden osztály delegált egy-egy 3-4 fős küldöttséget minden más osztály bemutatójára, és minden osztályt arra kértünk, hogy fogalmazza meg a véleményét a látottakról a bemutatót tartó osztály diákjai számára. Ezeket az üzeneteket aztán eljuttattuk minden osztályhoz, így elmondhatjuk, hogy minden osztály komoly visszajelzést kapott az elvégzett munkájáról.

Mindent összevetve azt a következtetést vontuk le a rendezvény értékelése során, hogy 

 • a rendezvény sikeres volt, a jövőben is megrendezzük a projekthetet a teljes 9 -11. évfolyam számára
 • végig kell gondolni, hogy a 9. évfolyam számára ne tűzzünk-e ki kötelezően feldolgozandó témákat
 • meg kell gondolni, hogy ne vonjuk-e be a 7. és a 8. osztályokat is a projekthét munkájába, természetesen más típusú feladatokkal, komoly tanári felügyelet és irányítás mellett
 • át kell gondolni a projektzáró előadások, illetve az elkészült produktumok bemutatásának módját

Mindezekre a kérdésekre már a következő tanév előkészítése során megpróbál válaszolni egy, az iskolánk tanáraiból önkéntesen szerveződő csapat, így a következő projekthetet már az ő javaslataik és új elképzeléseik szerint fogjuk lebonyolítani. 

Iskolánk már évek óta elkötelezett az új oktatási formák és új oktatási módszerek alkalmazása iránt, hiszünk abban, hogy diákjainkat nem csak a tananyag megtanulásában, hanem a felső oktatás és a munkaerő piac XXI. századi elvárásainak megismerésében és az ezekre való felkészülésben is segítenünk kell. Ebbe a törekvésbe kiválóan illeszkedik a projekthét programja, hiszen itt a kreativitásé, a csoport munkája iránt érzett egyéni felelősségé, másokkal való együttműködésé, a vélemények kulturált ütköztetéséé, mások javaslatainak figyelmes meghallgatásáé és megértéséé, az elkészült produktumok intelligens és figyelemfelkeltő bemutatásáé a főszerep – csupa olyan készségé és képességé, ami az egyetemeken és a munkahelyeken is nagyon hasznos lesz majd.

Reméljük, hogy iskolánk pedagógusainak és diákságának közös munkája egyre érdekesebb és jobban megszervezett projektheteket hoz majd a jövőben!

                                                                                        

                                                                                   Barta Róbert

                                                          A Digitális Pedagógiai Munkaközösség vezetője

Tartalom