A mai, hihetetlenül gyorsan változó, az egyén és a közösségek számára is egyre újabb elvárásokat megfogalmazó világban az ISKOLA nincs könnyű helyzetben. Ma a felsőoktatás és a munkaerőpiac a korábbiaktól lényegesen eltérő elvárásokat fogalmaz meg, már a középfokú oktatás számára is. Mi pedig, olyan iskolaként, amelynek diákjai több mint 95%-ban tanulnak tovább itthoni (és külföldi) egyetemeken, igyekszünk reagálni a megváltozott elvárásokra.

Az utóbbi években közösségünk több olyan újítást, innovációt tud felmutatni, amelyek alapján azt gondoljuk, hogy iskolánk tud válaszokat adni a kihívásokra. Úgy gondoljuk, hogy a megkezdett folyamatok végig viteléhez és kiteljesítéséhez olyan segítségre és támogatásra lenne szükségünk, amelyet az Erasmus+ program tud számunkra nyújtani. Ezért 2023 februárjában beadtuk Erasmus+ pályázatunkat, melynek címe:

 

                                         "Tapasztald meg a jövőd!" - a Soproni Széchenyi István Gimnázium

                                             diákjainak és pedagógusainak válasza a XXI. század kihívásaira.

 

 

Bízunk abban, hogy elnyerjük az igényelt támogatást, és hisszük, hogy a pályázat elnyerése új lehetőségeket biztosít pedagógusaink és diákjaink fejlődésére az általunk kiemelten kezelt területeken.

Melyek ezek a területek?

 

1.     Digitális oktatási formák, új módszerek bevezetése a tanulási – oktatási folyamatokban

A 2020 / 2021. tanévben az állami fenntartású iskolák közül elsőként (és eddig egyetlen iskolaként) olyan „digitális” osztályt indítottunk, amelyben a tanárok és a diákok kevésbé alá- és fölérendelt viszonyban, inkább egymás partnereiként, a tudás és az információ megosztását lehetővé tevő, digitális platformokat használva, a XXI. századi iskola és munkaerőpiac elvárásainak megfelelő (soft)skilleket folyamatosan és tudatosan fejlesztve dolgoznak együtt. Olyan képzési formát hoztunk létre, amelynek tanulói (és tanárai) számára a csapatban gondolkodás, a projektmunka, a közös célokért elvégzett munkáért vállalt felelősség és a nyitottság az új problémákra, valamint a kreatív munkavégzés természetes állapot. Mivel Magyarországon ez az oktatási forma még nagyon kevés iskolában működik, ellenben a külföldi iskolákban már több évtizedes tapasztalat áll rendelkezésre ezen a téren, az Erasmus+ mobilitási projekt lehetőséget biztosítana pedagógusaink és diákjaink számára a módszertani jó gyakorlatok megismerésére a partneriskolában, és azok meghonosítására saját iskolánkban.

 

2.     Környezettudatosság, környezeti nevelés

Iskolánk a 2021 / 2022. tanévben elnyerte az Ökoiskola címet, amellyel a cím odaítélői elismerték iskolánknak a környezettudatosság, a környezeti nevelés terén elvégzett eddigi erőfeszítéseit és eredményeit. Ezen a téren együttműködünk hazai iskolákkal, megosztva egymással tapasztalatainkat és ötleteinket, azonban tovább erősítené motiváltságunkat, illetve fejlesztené tudásunkat, ha pedagógusaink és diákjaink az Erasmus+ mobilitási projekt segítségével megismerhetnék az ezen a téren előttünk járó, külföldi partneriskolák módszereit, programjait és tapasztalatait.

 

3.     Idegen nyelvi kompetenciák, kommunikáció

Nagy hangsúlyt helyezünk diákjaink idegen nyelvi képzésére, iskolánkban DSD vizsgaközpont is működik. Azonban az élő nyelvi kapcsolatot, egy partner iskola diákjaival, idegen nyelven végzett projektmunkát, az idegen nyelvi környezetben megtapasztalt nyelvgyakorlást semmilyen tanóra nem tudja helyettesíteni. Éppen ezért jelentene nagy előrelépést idegen nyelvi képzésünk terén, ha az Erasmus+ pályázaton elnyert mobilitási projekt segítségével megvalósulhatna diákjaink és pedagógusaink külföldi utazása és az utazást megelőző időszakban az idegen nyelv gyakorlását lehetővé tevő közös munka.

 

 

4.     Európaiságunk megtapasztalása, tolerancia és nyitottság

Nagyon fontosnak tartjuk azoknak az alkalmaknak és eseményeknek a megteremtését, amelyek során tanítványainknak, és nekünk, pedagógusoknak is alkalmunk van megélni európai identitásunkat. Erre kiváló lehetőséget nyújt egy másik országbeli partneriskola iskolai életének, tradicionális eseményeinek megismerése. A partneriskola diákjaival végzett közös munkán keresztül felfedezhetjük közös európai gyökereinket és értékeinket, amelyek összekötnek minket. Az Erasmus+ mobilitási projekt lehetőséget biztosítana erre, erősítené tanulóink más kultúrák és szokások iránti nyitottságát, toleranciáját.

 

 

Pályázatunk sajnos ebben a tanévben nem kapott támogatást, de - bár természetesen csalódottak vagyunk - nem adjuk fel, a jövőben is próbálkozunk majd, remélve, hogy következő pályázatunk támogatást nyer!

 

                                                                                         Barta Róbert

                                                              a Digitális Pedagógiai Munkaközösség vezetője

Tartalom