Az idei (2022 / 2023-as) tanévig a Projekthetet csak a digitális pedagógiai osztályokban szerveztük meg, de tanulóink körében annyira népszerű ez a tanulási forma, hogy azt gondoltuk, meg kell ismertetnünk a teljes 10. évfolyamunk diákjait is ezzel a lehetőséggel. Ebben a tanévben tehát a 10. A, B és C osztály is lehetőséget kapott arra, hogy a fent leírt módon dolgozzon fel egy-egy  témát. Az idén a 10. évfolyamunk többi osztálya számára megszervezett Projekthetet összekötöttük a Fenntarthatósági Hét eseményeivel, ezért tőlük egy-egy olyan anyaggal kapcsolatban kértünk önálló munkát, amelyek itt vannak körülöttünk és fontos részei a mindennapjainknak. A 10.A osztály a műanyaggal, a 10.B osztály a fával, a 10.C osztály pedig a vízzel kapcsolatban foglalhatta össze azt, ami szerintük a legfontosabb ezekkel az anyagokkal kapcsolatban, arra helyezve a hangsúlyt, amit ők szerettek volna elmondani ezekről az anyagokról.

   A projektmunka ezeknek az osztályoknak sem új tevékenységi forma, hiszen tanáraik különböző tantárgyaik (biológia, földrajz, kémia) óráin korábban is használták ezt a módszert, de ezek a feladatok eddig számukra inkább a korábban említett hármas tagolás első lépcsőfokának projektjeit jelentették. Az A, a B és a C osztályban tanító kollégáim a Projekthetet megelőző időszakban felkészítették a tanulókat arra, mit is jelent a projektoktatás, segítették őket abban, hogy meg tudják szervezni az önálló munkát, a tanulókkal közösen körül járták, mi az, ami fontos lehet a sikeres és eredményes közös munka során. A 10.D osztály tanulói pedig az felkészülési időszakban átadták tapasztalataikat diáktársaiknak, elmondták mi az, amit ők, két sikeresen lebonyolított Projekthéttel a hátuk mögött megtanultak erről a munkaformáról.

 

Mit jelentett azoknak a diákoknak ez a néhány nap, akik először vettek részt a Projekthéten:

 

10.A osztály (téma: A műanyag)

A projekthét során rengeteg hasznos tapasztalatot gyűjthettünk mind a csapat munkával, mind a munkamegosztással, mind pedig egymás munkájának szervezésével kapcsolatban. A hét elején az időbeosztás után csoportokba rendeződve kezdtük el felépíteni a forgatókönyvet. A különböző csapatok közti kommunikáció nem kis kihívást jelentett eleinte, azonban a lehető legtöbbet próbáltuk kihozni a műanyag témakörből. A hét első felében kisfilmet, felméréseket és számításokat végeztünk, a második felében elkezdődött az adatok feldolgozása, és a hangok előkészítése a vágáshoz. Bár a projekthét sokak szerint könnyebb, mint az iskolapadokban ülni, és tény anyagot tanulni, ezt a tapasztalataink cáfolják. Nagyon fontos az osztály együttműködése és elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció. Minden projekt alkalmával igyekszünk mindenkinek megfelelő feladatot adni, ami egy újabb kihívást jelent a csapatok vezetőinek. A hét során sok megoldandó problémával találtuk szembe magunkat, de a rugalmasságunk, és a kiváló összhangnak köszönhetően hamar túljutottunk ezeken is. 

A tanulságként elmondhatjuk, hogy mindenki élvezte a közös munkát, és mindenki ki tudta venni a részét belőle. Véleményünk szerint több hasonló projektre lenne szükség, mert nagyban járulnak hozzá az oktatás izgalmasságához, és kilendít minket a mindennapok állandó körforgásából. 

                                                                                   Pál Dorottya, 10.A osztályos tanuló

 

10.B osztály (téma: A fa)

 

Úgy gondolom, ez a hét sokat segített abban, hogy rávilágítson az osztályunk erősségeire és gyengeségeire, valamint arra, hogy miben kellene fejlődnünk. Számomra nagyon élvezetesek voltak ezek a napok, annak ellenére, hogy néhányszor akadályba ütköztünk. Remélem, hogy a közeljövőben még találkozhatunk majd hasonló típusú feladatokkal, hisz úgy vélem, ez a fajta oktatás nem csak érdekesebb, hanem hatékonyabb is a diákok számára, mert ez egyszerre egy remek közösségépítő lehetőség is az osztályoknak.
 

                                                                                   Ilyés Álmos, 10.B osztályos tanuló

 

10.C osztály (téma: A víz)

 

A Projekthét tanulsága az volt, hogy nehéz egy hasonló, kreatív projektre összerázni az osztályt, mert mindent nekünk kellett kitalálni. De, ha már sikerült, akkor még nehezebb volt fenntartani a munka folyamatosságát. Sokan nem találták a helyüket, ha végeztek egy feladatszakasszal, nehezen találtak új feladatot. A kommunikáció sem ment feltétlen könnyen, de megoldottuk, mert mindenki hozzátette a maga részét. Az osztály szerencsére nagyon jó kézügyességgel rendelkezik, így sok képzőművészeti alkotás is készült. Összegzésképpen a projekthét legnagyobb előnye az volt, hogy a megszokott tanítási módszerrel ellentétben másféle terhelés ért minket. A jövőnk szempontjából fontos készségeket fejlesztett: csapatmunka, kreativitás, egymás megismerése.  

                                                                                   Nagy Botond, 10.C osztályos tanuló

 

 

                                                                                                                 Barta Róbert

                                                                                   a Digitális Pedagógiai Munkaközösség vezetője

 

Itt tekinthetők meg az egyes osztályok projekt záró videó és prezentációi (amelyek közül több is a bemutatón elhangzott kísérőszöveggel lenne igazán élményszerű, de itt csak a diasorokat tudjuk bemutatni):

Tartalom