Tanévkezdés szeptember elsején

Tájékoztató a jelenléti munkarendben kezdődő 2021-2022. tanévről

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket/Benneteket a jelenléti munkarend szerint kezdődő nevelési-tanítási évről:

 

1. A Soproni Széchenyi István Gimnáziumban az oktatás a 7-12. évfolyamon 2021. szeptember első napjától jelenléti munkarendben kerül megszervezésre.

2. Iskolánk közössége továbbra is nagy figyelmet fordít az alapvető egészségvédelmi szabályok betartására, melyek az alábbiakban összegezhetőek:

   • időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás;

   • az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása (kézfertőtlenítés, szappanos kézmosás, papírtörlők, köhögési etikett, szellőztetés);

   • lehetőség szerint a tanulók tanórai lazább elhelyezése;

3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Tervben (4. verzió, 2021. 05. 24.) megfogalmazott ajánlások közül a következőek nem indokoltak:

   • a tanulók, a foglalkoztatottak, a külsős személyek testhőmérsékletének mérése;

   • az intézménybe érkező külsős személyek belépésének korlátozása;

   • az intézményi csoportosulások tiltása az intézmény területén és az intézmény épülete előtt;

   • a testnevelés órák kizárólagos szabadban tartása;

4. Az orrot és szájat eltakaró maszk viselése nem kötelező, a használata azonban nincs megtiltva.

5. Az intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanulók és foglalkoztatottak látogathatják.

6. A tanulói hiányzások kezelésével kapcsolatos megállapítások:

   • az intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni;

   • ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is;

   • ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekinthető automatikusan alapos indoknak;

   • minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia;

   • a döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy

           - az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló megfertőződésének reális veszélye;

          - a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és hazautazása során mennyire biztosított a fertőzés megelőzése;

          - az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban élő személyekre;

          - a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben;

          - a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás alatt.

7. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi helyszínen történő megvalósítása engedélyezett.

8. Az iskolába lépés a hagyományos módon történik, tehát a Liszt Ferenc utcai és a Templom utcai kapu is használható.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Sopron, 2021. augusztus 30.

                                                                                            Farkas Gábor

                                                                                                igazgató

2021.09.27.

« vissza