Jelenléti oktatás a 7-11. évfolyamon május 10-től

Tájékoztató szülőknek és diákoknak

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Hétfőtől (május 10.) jelenléti formában folytatódik az oktatás (233/2021. (V.6.). Korm. rendelet). Az indítás a 2021. március 8. előtt fennálló veszélyhelyzetnek megfelelően, a vonatkozó jogszabályok és érvényes járványügyi szabályok által meghatározott módon, a nappali munkarendben érvényes szabályozás szerint kerül megszervezésre.

Eszerint a nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedéseket tartalmazó 484/2020. Kormányrendelet alapján gondoskodni kell az intézményekbe belépők testhőmérséklet méréséről, a kézfertőtlenítő szerek elérhetőségéről, a kötelező maszkviselés intézményi szabályainak betartásáról.

A kormányrendelet 18. §-a szerint meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. A belépés során azt a kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a nevelési, oktatási intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.

Iskolánk területére a) az ott foglalkoztatott személyen, b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, d) a tanulón és e) a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

Ha a tanulót a nevelési, oktatási intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot a meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

Továbbra is érvényes „A Soproni Széchenyi István Gimnázium járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendjéről a 2020-2021. tanévre vonatkozóan” című dokumentum.

A dokumentum itt olvasható: 

A Soproni Széchenyi István Gimnázium járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendjéről a 2020-2021. tavévre vonatkozóan

Tisztelt Szülők!

A kormány döntése alapján az iskolák saját hatáskörben dönthetnek a tanulói hiányzás engedélyezéséről, ha azt kérelmezi a szülő. Ez azt jelenti, ha a mellékletben található távolmaradási (igazolási) kérelemsablont kitölti a szülő/gondviselő, és írásban benyújtja a tanulói veszélyeztetettség indokával az igazgatónak, akkor az iskola dönthet úgy, hogy engedélyezi a hiányzást. Az igazgató határozatot hoz minden tanuló esetében. Ha a tanulói távolmaradás megszakad, vagyis a tanuló ismét iskolába jár, majd a szülő/gondviselő újabb időszakra is kérvényezni szeretné a tanuló iskolai távolmaradását ugyanezzel az indokkal, akkor új kérelem benyújtásával (illetve az iskola új határozat kiállításával) tudja ezt megtenni.

A távolmaradási (igazolási) kérelem mintaszövege innen letölthető:

Távolmaradási (igazolási) kérelem minta 

Megértésüket és támogató hozzáállásukat köszönöm.

Sopron, 2021. május 7.

                                                                                    Farkas Gábor

                                                                                        igazgató

2021.05.07.

« vissza