Érettségi hírek

Információk

Kedves Érettségiző Diákok!

  1. A vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről iskolánk emailben vagy Teamsen értesítette a vizsgázókat az elmúlt időszakban. Kérem a vizsgázókat, hogy rendszeresen nézzék az emailjüket és a Teams oldalaikat!
  2. A mai napon érvényes információk alapján az iskolánkat érintő írásbeli érettségi vizsgák május 3 és május 21 között lesznek. A vizsgaidőpontokat itt találhatod.
  3. Szóbeli középszintű vizsgára intézményünkben csak testnevelésből kerül sor.
  4. Ezen kívül valamennyi vizsgatárgy esetén, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25 %-ot, akkor szóbeli vizsgát tehet. A cél, hogy a szóbeli vizsga során érvényesülő javítási lehetőségtől a vizsgázók ne essenek el.
  5. Ha a vizsgázó valamilyen okból nem jelenik meg a vizsgán, a javító vagy pótló vizsgára utasítástól el kell tekinteni, vizsgajelentkezését egyszerűen törölni kell.
  6. Kérem, hogy a vizsgázók a vizsga helyszínére osztályonként, a már meghatározott időpontban érkezzenek, és ne csoportosuljanak az iskola épületén kívül és azon belül sem. 

7. A kijavított vizsgadolgozatok megtekintése során is figyelnünk kell, hogy ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások. Ezért kérem, hogy szintén az osztályfőnökök által már kialakított rend szerint érkezzetek majd iskolánkba a dolgozatok megtekintésére (közép és emelt szintű dolgozatokat is itt tekinthetitek meg).  Az osztályfőnökök 20 perces időintervallumokban 3-3 tanulót osztottak be. A vizsgázókat kérem, hogy vizsgadolgozataikat laponként fényképezzék le,  majd ezt követően azonnal hagyják el az iskola épületét. Előzetesen a beosztásról:

8. A vizsga eredménye:

A vizsgák eredményét a megszervezett vizsgarészen nyújtott teljesítménye alapján, százalékos formában kell megállapítani. Az így letett sikeres érettségi vizsga teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának minősül.

9. Az idegen nyelvi emelt szintű érettségi megfelelő szintű eredményének elérése esetén a nyelvvizsga-egyenértékűséget is meg kell állapítani, az emelt szintű szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül is.

10. Az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó biztonsági intézkedéseket itt találjátok.

11. Összefoglaló az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökről (középszinten)

Sikeres felkészülést, jó egészséget kívánok: Nagy Judit (igh)

2021.09.27.

« vissza