Tájékoztató a mindennapos testnevelésről

2020/2021. tanév

 

Tisztelt Szülők, Diákok!

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb két óra

1. az iskolai sportkörben való sportolással,

2. versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

3. továbbá egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.

 

Felhívom a szülők figyelmét, hogy gyermekük mindennapos testnevelés két órájára vonatkozó kérelmet - mellékelve a hiánytalanul kitöltött (kérelem, igazolás, nyilatkozat) nyomtatvánnyal - a KRÉTA rendszerben elektronikus ügyintézés/üzenetek/címzett (a tanuló testnevelő tanára: Koloszár Balázs, Nyikos Tivadar, Papp Katalin) felületen tudják benyújtani 2020. szeptember 11-ig.

Felhívom a diákok figyelmét, hogy a kérelemmel nem rendelkező tanulóknak heti 2 órában az iskola által szervezett délutáni testnevelés foglalkozásokon kötelező részt venni, melyre a szeptember 7-11. közötti tanítási héten a testnevelés órákon kell bejelentkezni.

A nyomtatvány itt elérhető.

 

Sopron, 2020. szeptember 1.

                                                                    

                                                                      Farkas Gábor

                                                                         igazgató

2020.08.31.

« vissza