Tankönyvrendelés

Információk szülőknek

INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS

  1. A 2019/20-as tanévben a 7., 8., és 9. évfolyam diákjai térítésmentesen kapják meg tankönyveiket, ezt az iskola könyvtári példányokkal biztosítja (melyek lehetnek újak, de használt tankönyvek is!) Ezen tankönyvekre a könyvtári kölcsönzés szabályai érvényesek. Kétféle kategórába esnek a tankönyvek: 1. munkafüzeteket, nyelvkönyveket nem kell majd év végén leadni 2. a többi könyvet (=Tartós tankönyvet) viszont igen! Amennyiben nem tartanak igényt az iskola által biztosított tankönyvekre, akkor kérjük, hogy az iskola által kiküldött megrendelő lapon egyértelmű áthúzással jelezzék ezt, és döntésüket aláírásukkal hitelesítsék. Ebben az esetben Önöknek kell biztosítaniuk gyermekeik tankönyveit.
  2. A 2019/20-as tanévben a 10., 11. és 12. évfolyamra járó diákjaink közül azok vehetik igénybe az ingyenes tankönyvellátást, akiknél 2019. október 1-én fenn áll a rendeletben megfogalmazott jogosultság, jelzik a tankönyvrendelő lappal együtt kiküldött Igénylőlapon az iskola felé az igényüket, és legkésőbb április 24-ig eljuttatják az igazolást az iskolába. (Papír- vagy elektronikus formátumban.)

„A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.”

(Ha változás áll be a jogosultságot illetően, akkor azt 15 napon belül köteles a szülő jelezni. Mindezek elmulasztása esetén az iskola nem tudja az ingyenes tankönyveket biztosítani.)

TANKÖNYVEK ÁTVÉTELE, KIFIZETÉSE

Visszaáruzás

EGYÉNI MEGRENDELÉS

Ha ezt választják, kérjük, az iskola által kiküldött megrendelő lapon egyértelmű áthúzással jelezzék ezt, és döntésüket aláírásukkal hitelesítsék.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS KÉRHETŐ:

 szeberenyia@gmail.com e-mail címen, ill. a 99/505-389/112-es melléken

2019.04.11.

« vissza