Gróf Széchenyi István Nagydíj

Biczó Dániel (12.A) az újonnan alapított Gróf Széchenyi István Nagydíj első kitüntetettje

 

Biczó Dániel a hat tanév során mindvégig kitűnő eredményt ért el mind a félévi, mind az évvégi bizonyítványait figyelembe véve. Több tantárgyból is indult tanulmányi versenyeken, és azokon nagyon sok esetben szép eredményeket ért el, hozzájárulva ezzel is iskolánk hírének növeléséhez. Mindezek mellett ki kell azt is emelni, hogy Dani a tanórai munkán túl, a közösségi munkában is komoly feladatokat vállalt.

Dani a most érettségiző 12.A osztályközösségének egyik motorja és meghatározó embere volt. Az osztály munkájával kapcsolatos szervezési feladatok (diáknapok, osztálykirándulások, projektnapok, különböző tematikus feladatok) egyik irányítója és a kreatív csapat vezetője. A sok esemény közül csak kettőt szeretnék itt kiemelni:

 

Osztálytásai mindvégig elfogadták a tanulmányi és közösségi munkájával kivívott vezető szerepét, kikérték a véleményét és hallgattak rá. Osztályfőnökként mindig számíthattam rá, ha ötleteimmel vagy kéréseimmel megkerestem.

Elindítója, egyik ötletgazdája és riportere a SZIGNÁL csatornának, amely az iskola tanáraival készített interjúi, a „Hét gondolata” című műsorai és más dokumentációs videói miatt méltán népszerű iskolánk diákjai körében, és amelynek műsorai a neten mindenki számára elérhetők – nagyon sokat téve ezzel az iskola népszerűsítéséért. Az iskolavezetés munkáját is többször segítette, ha erre felkérést kapott. Eredményeiről, iskolán kívüli tevékenységeiről többször is jelentek meg cikkek különböző, helyi újságokban és internetes médiában.

A tavalyi tanévtől kezdődően iskolai szinten is megmutatta szervezőkészségét, kreativitását és azt is, hogy szinte korlátlan terhelést bír el. Az iskola Diákönkormányzatának elnök helyetteseként nagyon sok – az iskola Facebook oldalán mindenki által elérhető és megtekinthető – program kitalálója, szervezője és lebonyolítója volt. Munkája hozzájárult ahhoz, hogy elmondhassuk: ilyen kreatív és aktív diákönkormányzatunk nagyon régen nem volt.

Diáktársai – mind az osztályban, mind az egész iskolai közösséget tekintve – ismerik és elismerik munkáját, ezért úgy gondolom, hogy magatartása, tanulmányi és közösségi munkája irányadó lehet az alsóbb évfolyamok számára.

 

 

Iskolánk a 2021 – 2022. tanévben ítélte oda első alkalommal az újonnan alapított „Gróf Széchenyi István Nagydíj”-at, melyet annak a végzős diáknak ítélhet oda a tantestület, aki "gimnáziumi évei során kivételes, páratlan, mintateremtő tevékenységével a tanárok és tanulók elismerését vívta ki. Hozzájárult az iskola hírnevének öregbítéséhez, magatartása, munkája irányadó lehet az alsóbb évfolyamok számára".

Az első díjazott a tantestület egyhangú döntése alapján Biczó Dániel lett, akiről a fentiek alapján jó szívvel mondhatjuk: igazán méltó erre a kitüntetésre!

 

A tantestület és a széchenyis diákközösség nevében is gratulálok!

 

 

                                                                                             Barta Róbert

                                                                                              osztályfőnök

                                                                                                   12.A

2022.06.13.

« vissza