Elhunyt Légrádi Imre

A Soproni Széchenyi István Gimnázium volt matematika-fizika szakos tanára, Sopron város díszpolgára

Palotai György halála után újabb megrendítő hírt kapott iskolánk: Elhunyt Légrádi Imre, gimnáziumunk legendás tanára, volt szakfelügyelő, igazgatóhelyettes.

Szerénységgel kezelt díjai, kitüntetései csak külső jelzései voltak tanári és emberi nagyságának (Apáczai Csere János-díj, Szilárd Leó-díj, Mikola Sándor-díj, Rátz Tanár Úr Életműdíj, Díszpolgári kitüntetés). Félszáznál több fizikai, honismereti, nyelvészeti és irodalmi tárgyú cikke csak lenyomata volt kivételes intellektusának. Mi személyiségét szerettük, kifogyhatatlan elmésségét, humorát, szellemes szójátékait csodáltuk. Volt benne valami eredendő optimizmus, a napi gondokon való felülemelkedettség, amelynek kisugárzása biztatóan hatott a vele beszélgetőre.

Kivételesen hosszú tanári pályát (1960-2012) futott be azzal, hogy még nyugdíjas éveiben is oktatott gimnáziumunkban. Pedagógiai varázsa alig kopott az évtizedek folyamán. Diáknemzedékek egész sora élvezte meglepő fizikai kísérleteit és könnyed logikájú magyarázatát.

Örömmel vettük, hogy visszavonulása után is fel-felkereste a tantestületet egy kis csevegésre. Megrendülve fogjuk fel, hogy ennek örökre vége szakadt. Imre, halálod mindannyiunk számára nagy veszteség. Nyugodj békében!

2022.03.25.

« vissza