Az előadás témája:

Egyszerő optikai alapismeretekből kiindulva (tükrök, optikai rácsok, ultrarövid impulzusú lézerek), majd ezt követően a plazmahullámok különleges tulajdonságainak megtárgyalása után jutunk el a manapság sokakat izgató érdekes kérdések (plazmás részecskegyorsítók, újszerű röntgen fényforrások létrehozása és alkalmazása) területére. Mindeközben bepillantunk a „ciripelő” fényimpulzusokat alkalmazó lézerrendszerek technológiájának rejtelmeibe. Ez a más néven „csörpölt” impulzusú fényerősítésnek is nevezett elv (amelynek a felfedezése kiérdemelte a fizikai Nobel Díj-at is 2018 ban) teszi lehetővé ultranagy optikai csúcsteljesítmények elérését, majd az extrém lézer-plazma kölcsönhatások kísérleti tanulmányozását. A fókuszált femtoszekundumos lézersugár csúcsintenzitása eléri a relativisztikus foton-elektron kölcsönhatás tartományát, lehetővé téve az elektrongyorsítást plazmákban. Friss laboratóriumi kísérleti eredmények ismertetése mellett szó lesz eme új részecskegyorsítási módszerek jövőbeli lehetséges gyakorlati alkalmazásairól is.

Tartalom