Rendhagyó előadássorozatot indított a Széchenyi István Gimnázium. Az iskola egykori diákjai tartanak - havonta egyszer, szerda délutánonként 17 órakor - előadást az intézmény dísztermében. A rendezvény a „Széchenyi Casino, avagy felvilágosító töredékek a világról széchenyista szemmel” címet kapta.

A kaszinó kifejezés eredeti jelentésében Széchenyi nevével forrott össze. A Gróf Úr a közérdekű eszmecsere, a párbeszéd, a nyilvánosság színtereként határozta meg a kaszinót. Ez a teremtő szándék húzódott meg a mi kezdeményezésünk hátterében is.

A program szabadegyetemi jellegű. A változatos témájú előadásokat kötetlen beszélgetések zárják le.

A Széchenyi Casinóba egyrészt az egykori és a jelenlegi széchenyista diákokat, másrészt a város polgárait várjuk.

2018

Prof. Dr. Szalay István: A számfogalom kialakulása

Prof. Dr. Szalay István egyetemi tanár november 7-i előadásában a számfogalom kialakulását mutatta be.

2019

Dr. Németh Ildikó: Boszorkányok és soproni boszorkányperek

Dr. Németh Ildikó a boszorkányokról és a soproni boszorkányperekről tartott izgalmas előadást 2019. január 16-án.

Vári László: Kapunyitási pánik

Vári László rendhagyó előadásában hasznos gyakorlati tanácsokkal segítette a munkaerőpiac új kihívásai iránt érdeklődő hallgatóságot 2019. február 13-án.

Kocsis Ábel: A sturtupokról diákszemmel

Kocsis Ábel, 2017-ben végzett "fiatal öregdiákunk" pedig a startupokról mesélt egyetemista szemszögből.

 

Széchenyi István társadalmi terveinek jogi vonatkozásáról

Dr. Vékás Lajos Professzor Úr tartott nagysikerű előadást Széchenyi István társadalmi terveinek néhány jogi vonatkozásáról október 16-án.

Dr. Bacsárdi László: A műholdas kvantumkommunikáció jelentősége

Dr. Bacsárdi László egyetemi docens november 20-i izgalmas előadásának középpontjában a műholdas kvantumkommunikáció jelentőségének bemutatása állt.

Dr. Borsos Árpád: A soproni Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Honvéd Hadapródiskola története

Dr. Borsos Árpád személyes hangvételű előadásában a soproni Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Honvéd Hadapródiskola történetét mélyítette el december 4-én.

2020

Sterbenz László: A történelmi események hatása a világ nagy sportklubjaira

Sterbenz László január 15-i sokszínű előadásában feltárta a történelmi események hatását a világ nagy sportklubjaira.

Dr. Gombocz János: A neveléssel kapcsolatos bizonytalanságok, problémák értelmezése

Dr. Gombocz János Professzor Úr február 19-i nagyívű előadásának középpontjában a neveléssel kapcsolatos bizonytalanságok, problémák értelmezése állt.

2021

Dr. Tihanyi József: Egy széchenyis diák álma és megvalósulása

Dr. Tihanyi József Professzor Úr október 13-i személyes hangvételű előadásában mutatta be a magas szintű sportolói karrier, az elmélyült tudományos munka és a felsővezetői egyetemszervezés összefonódását. 

Dr. Balázs Zoltán előadása

Dr. Balázs Zoltán politikatudós december 1-jei elmélyült és gondolatébresztő előadásában Kreón alakján keresztül mutatta be a politikai hatalom összetettségét, és az ezzel kapcsolatos emberi természet baljós árnyait. 

2022

Kóbor György: Fenntartható energetikai jövőkép

Kóbor György energetikai szakember március 9-i rendkívül elgondolkodtató előadásában az orosz-ukrán háború eseményein keresztül mutatta be az átalakuló energiarendszer előtt álló óriási kihívásokat.

Bruckner Nándor: A poncichter gondolkodásmód

Bruckner Nándor, a város egyik legrégebbi szőlészettel és borászattal foglalkozó családjának jeles képviselője, március 23-i előadásában az „órás Brucknerék” szemüvegén keresztül mutatta a poncihter gondolkodásmód meghatározó értékeit (szorgalom, kötelességtudat, elköteleződés, munkaalázat).

Dr. Harrach Andor: A pszichoszomatikus medicina jelentősége

Dr. Harrach Andor május 25-i nagyívű előadásában nyomon követhette a hallgatóság a pszichoszomatikus medicina jelentőségét, a hagyományos orvoslásban betöltött mostoha szerepét és azt a gondolkodásmódot, amelyben a gyógyítás középpontjában nem a betegség, hanem a beteg áll.

Széchenyitől Széchenyiig

A Széchenyi Casino 2022-2023-as centenáriumi évadának első előadásán Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, 1972-ben végzett öregdiákunk lesz a vendégünk.

Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész október 5-i szenvedélyes és elmélyült előadásában tárta fel és értelmezte a "vértanú" Széchenyi István életéhez kapcsolódó tisztázatlan körülményeket. 

Kollmann Gábor jazz-zenész: Út az álmaimba

Kollmann Gábor az ország egyik legjobb altszaxofonasa november 16-i sokszínű és élménygazdag előadásában tárta fel életpályájának meghatározó és kitüntetett területeit, az előadóművészi szerepléstől a Budapest Jazz Orchestra vezetésén át a tehetségfejlesztó szakmai munkáig.

Gelencsér András akadémikus, a Pannon Egyetem rektora: Ábrándok bűvöletében - A fenntartható fejlődés korlátai

Gelencsér András akadémikus december 7-i nagyívű gondolatébresztő előadásában rámutatott a fenntartható fejlődés korlátaira (pl. az energiaátalakítók anyag-és energiaigénye, fúziós energia előállítása, természeti erőforrásválság) és a megoldási lehetőségekre (pl. fenntartható fejlődés helyett fenntartható visszavonulás, anyag és energia újboli megbecsülése, illúziók helyett megvalósítható célok).

2023

Dr. Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora: Miért jobbak a sportos döntések?

Sterbenz Tamás rektor úr január 11-i mély gondolatokat megjelenítő előadásában arra kereste a választ, hogy miért jobbak a sportos döntések. Demonstrációjában  tisztázta - a kosárlabda és a sakk sportágak területéről hozott szemléletes példákon keresztül – az alábbi fogalmakat: pl. a lassú és a gyors gondolkodás, a tökéletes és korlátozott racionalitás, a kevert stratégia, vertikális dilemma, sémák.     

Dr. Tóth Csaba lézerfizikus: Részecskegyorsítás lézerekkel plazmákban

Dr. Tóth Csaba  lézerfizikus nagyívű és szemléletes február 22-i előadásában az egyszerő optikai alapismeretekből kiindulva (tükrök, optikai rácsok, ultrarövid impulzusú lézerek), a plazmahullámok különleges tulajdonságainak megtárgyalásán keresztül jutott el a manapság sokakat izgató érdekes kérdésig a plazmás részecskegyorsítók, újszerű röntgen fényforrások létrehozásának és alkalmazásának területéig. 

Beszélgetés Kováts Adél Kossuth-díjas színművésznővel. Beszélgetőtárs: Kovácsné Bella Irén

Kováts Adél Kossuth-díjas színésznő március 29-én, a Széchenyi Casino történetében először előadás helyett, személyes hangvételű emlékezetes beszélgetésben idézte fel magán és szakmai életének meghatározó eseményeit.             

Stöckert Gábor újságíró előadása 17 órakor a díszteremben

Stöckert Gábor újságíró Álhírek, dezinformáció és az online sajtó egyéb kihívásai” című érdekfeszítő és sokszínű április 12-i előadásában kitért az online média kihívásaira, az álhír értelmezésére, az álhírkeletkezés gyakorlati módjaira, az áltudományokra, az összeesküvés elméletekre, a kattintásvadászatra és a kihívásokra adott válaszokra (pl. tudatos médiahasználat és hírolvasás).

Professzor emeritus Rybach László előadása a díszteremben 17 órakor

Professzor emeritus Rybach László személyes hangvételű április 26-i előadásában felidézte hosszú életének meghatározó családi, tudományos és zenei életének eseményeit. Megemlítette édesapja elvesztésének tragikus körülményeit az 1945. március 28-i bombatámadáskor, szerepét az 56-os forradalomban, megérkezését és beilleszkedést Zürichbe, bemutatta jelentős geofizikusi, geotermikusi-radiometrikusi szakmai és magas szintű karmesteri sikereit.

Kun Árpád előadása a Széchenyi Casinoban 2023. október 11-én 17 órakor

Kun Árpád költő, író  bensőséges hangvételű október 11-i előadásában felidézte irodalmi pályájának soproni kezdetét és megosztotta a hallgatósággal irodalmi ars poeticájának alapvetéseit.

Dr. Brummer Krisztián előadása a Széchenyi Casinoban 2023. november 8-án 17 órakor

Dr. Brummer Krisztián figyelemreméltó november 8-i előadásában nagy szakmai hozzáértéssel mutatta be Széchenyi István katonai pályafutását. Felidézte Széchenyi kapitány szerepét az 1809-es győri és az 1813-as lipcsei ütközeteknél, az 1814-es nápolyi küldetésnél illetve megosztotta a hallgatósággal a Gróf Úr katonai pályájának hosszúra nyúlt befejezését. A nagyívű előadásában kitért még a napóleoni háborúk összefüggéseire, ezen időszak „főszereplőinek” (Napóleon, Schwarzenberg, Blücher, Metternich, I. Sándor, Bernadotte, Murat) személyes történeteire is.