Rendhagyó előadássorozatot indított a Széchenyi István Gimnázium. Az iskola egykori diákjai tartanak - havonta egyszer, szerda délutánonként 17 órakor - előadást az intézmény dísztermében. A rendezvény a „Széchenyi Casino, avagy felvilágosító töredékek a világról széchenyista szemmel” címet kapta.

A kaszinó kifejezés eredeti jelentésében Széchenyi nevével forrott össze. A Gróf Úr a közérdekű eszmecsere, a párbeszéd, a nyilvánosság színtereként határozta meg a kaszinót. Ez a teremtő szándék húzódott meg a mi kezdeményezésünk hátterében is.

A program szabadegyetemi jellegű. A változatos témájú előadásokat kötetlen beszélgetések zárják le.

A Széchenyi Casinóba egyrészt az egykori és a jelenlegi széchenyista diákokat, másrészt a város polgárait várjuk.

2018

Prof. Dr. Szalay István: A számfogalom kialakulása

Prof. Dr. Szalay István egyetemi tanár november 7-i előadásában a számfogalom kialakulását mutatta be.

2019

Dr. Németh Ildikó: Boszorkányok és soproni boszorkányperek

Dr. Németh Ildikó a boszorkányokról és a soproni boszorkányperekről tartott izgalmas előadást 2019. január 16-án.

Vári László: Kapunyitási pánik

Vári László rendhagyó előadásában hasznos gyakorlati tanácsokkal segítette a munkaerőpiac új kihívásai iránt érdeklődő hallgatóságot 2019. február 13-án.

Kocsis Ábel: A sturtupokról diákszemmel

Kocsis Ábel, 2017-ben végzett "fiatal öregdiákunk" pedig a startupokról mesélt egyetemista szemszögből. 

Széchenyi István társadalmi terveinek jogi vonatkozásáról

Dr. Vékás Lajos Professzor Úr tartott nagysikerű előadást Széchenyi István társadalmi terveinek néhány jogi vonatkozásáról október 16-án.

Dr. Bacsárdi László: A műholdas kvantumkommunikáció jelentősége

Dr. Bacsárdi László egyetemi docens november 20-i izgalmas előadásának középpontjában a műholdas kvantumkommunikáció jelentőségének bemutatása állt.

Dr. Borsos Árpád: A soproni Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Honvéd Hadapródiskola története

Dr. Borsos Árpád személyes hangvételű előadásában a soproni Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Honvéd Hadapródiskola történetét mélyítette el december 4-én.

2020

Sterbenz László: A történelmi események hatása a világ nagy sportklubjaira

Sterbenz László január 15-i sokszínű előadásában feltárta a történelmi események hatását a világ nagy sportklubjaira.

Dr. Gombocz János: A neveléssel kapcsolatos bizonytalanságok, problémák értelmezése

Dr. Gombocz János Professzor Úr február 19-i nagyívű előadásának középpontjában a neveléssel kapcsolatos bizonytalanságok, problémák értelmezése állt.

2021

Dr. Tihanyi József: Egy széchenyis diák álma és megvalósulása

Dr. Tihanyi József Professzor Úr október 13-i személyes hangvételű előadásában mutatta be a magas szintű sportolói karrier, az elmélyült tudományos munka és a felsővezetői egyetemszervezés összefonódását. 

Dr. Balázs Zoltán előadása

Dr. Balázs Zoltán politikatudós december 1-jei elmélyült és gondolatébresztő előadásában Kreón alakján keresztül mutatta be a politikai hatalom összetettségét, és az ezzel kapcsolatos emberi természet baljós árnyait. 

2022

Kóbor György: Fenntartható energetikai jövőkép

Kóbor György energetikai szakember március 9-i rendkívül elgondolkodtató előadásában az orosz-ukrán háború eseményein keresztül mutatta be az átalakuló energiarendszer előtt álló óriási kihívásokat.

Bruckner Nándor: A poncichter gondolkodásmód

Bruckner Nándor, a város egyik legrégebbi szőlészettel és borászattal foglalkozó családjának jeles képviselője, március 23-i előadásában az „órás Brucknerék” szemüvegén keresztül mutatta a poncihter gondolkodásmód meghatározó értékeit (szorgalom, kötelességtudat, elköteleződés, munkaalázat).

Dr. Harrach Andor: A pszichoszomatikus medicina jelentősége

Dr. Harrach Andor május 25-i nagyívű előadásában nyomon követhette a hallgatóság a pszichoszomatikus medicina jelentőségét, a hagyományos orvoslásban betöltött mostoha szerepét és azt a gondolkodásmódot, amelyben a gyógyítás középpontjában nem a betegség, hanem a beteg áll.

Széchenyitől Széchenyiig

A Széchenyi Casino 2022-2023-as centenáriumi évadának első előadásán Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, 1972-ben végzett öregdiákunk lesz a vendégünk.

Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész október 5-i szenvedélyes és elmélyült előadásában tárta fel és értelmezte a "vértanú" Széchenyi István életéhez kapcsolódó tisztázatlan körülményeket. 

Kollmann Gábor jazz-zenész: Út az álmaimba

Kollmann Gábor az ország egyik legjobb altszaxofonasa november 16-i sokszínű és élménygazdag előadásában tárta fel életpályájának meghatározó és kitüntetett területeit, az előadóművészi szerepléstől a Budapest Jazz Orchestra vezetésén át a tehetségfejlesztó szakmai munkáig.

Gelencsér András akadémikus, a Pannon Egyetem rektora: Ábrándok bűvöletében - A fenntartható fejlődés korlátai

Gelencsér András akadémikus december 7-i nagyívű gondolatébresztő előadásában rámutatott a fenntartható fejlődés korlátaira (pl. az energiaátalakítók anyag-és energiaigénye, fúziós energia előállítása, természeti erőforrásválság) és a megoldási lehetőségekre (pl. fenntartható fejlődés helyett fenntartható visszavonulás, anyag és energia újboli megbecsülése, illúziók helyett megvalósítható célok).

2023

Dr. Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora: Miért jobbak a sportos döntések?

Sterbenz Tamás rektor úr január 11-i mély gondolatokat megjelenítő előadásában arra kereste a választ, hogy miért jobbak a sportos döntések. Demonstrációjában  tisztázta - a kosárlabda és a sakk sportágak területéről hozott szemléletes példákon keresztül – az alábbi fogalmakat: pl. a lassú és a gyors gondolkodás, a tökéletes és korlátozott racionalitás, a kevert stratégia, vertikális dilemma, sémák.     

Dr. Tóth Csaba lézerfizikus: Részecskegyorsítás lézerekkel plazmákban

Dr. Tóth Csaba  lézerfizikus nagyívű és szemléletes február 22-i előadásában az egyszerő optikai alapismeretekből kiindulva (tükrök, optikai rácsok, ultrarövid impulzusú lézerek), a plazmahullámok különleges tulajdonságainak megtárgyalásán keresztül jutott el a manapság sokakat izgató érdekes kérdésig a plazmás részecskegyorsítók, újszerű röntgen fényforrások létrehozásának és alkalmazásának területéig. 

Beszélgetés Kováts Adél Kossuth-díjas színművésznővel. Beszélgetőtárs: Kovácsné Bella Irén

Kováts Adél Kossuth-díjas színésznő március 29-én, a Széchenyi Casino történetében először előadás helyett, személyes hangvételű emlékezetes beszélgetésben idézte fel magán és szakmai életének meghatározó eseményeit.             

Stöckert Gábor újságíró előadása 17 órakor a díszteremben

Stöckert Gábor újságíró Álhírek, dezinformáció és az online sajtó egyéb kihívásai” című érdekfeszítő és sokszínű április 12-i előadásában kitért az online média kihívásaira, az álhír értelmezésére, az álhírkeletkezés gyakorlati módjaira, az áltudományokra, az összeesküvés elméletekre, a kattintásvadászatra és a kihívásokra adott válaszokra (pl. tudatos médiahasználat és hírolvasás).

Professzor emeritus Rybach László előadása a díszteremben 17 órakor

Professzor emeritus Rybach László személyes hangvételű április 26-i előadásában felidézte hosszú életének meghatározó családi, tudományos és zenei életének eseményeit. Megemlítette édesapja elvesztésének tragikus körülményeit az 1945. március 28-i bombatámadáskor, szerepét az 56-os forradalomban, megérkezését és beilleszkedést Zürichbe, bemutatta jelentős geofizikusi, geotermikusi-radiometrikusi szakmai és magas szintű karmesteri sikereit.

Kun Árpád előadása a Széchenyi Casinoban 2023. október 11-én 17 órakor

Kun Árpád költő, író  bensőséges hangvételű előadásában felidézte irodalmi pályájának soproni kezdetét és megosztotta a hallgatósággal irodalmi ars poeticájának alapvetéseit.

Dr. Brummer Krisztián előadása a Széchenyi Casinoban 2023. november 8-án 17 órakor

Dr. Brummer Krisztián figyelemreméltó előadásában nagy szakmai hozzáértéssel mutatta be Széchenyi István katonai pályafutását. Felidézte Széchenyi kapitány szerepét az 1809-es győri és az 1813-as lipcsei ütközeteknél, az 1814-es nápolyi küldetésnél illetve megosztotta a hallgatósággal a Gróf Úr katonai pályájának hosszúra nyúlt befejezését. A nagyívű előadásában kitért még a napóleoni háborúk összefüggéseire, ezen időszak „főszereplőinek” (Napóleon, Schwarzenberg, Blücher, Metternich, I. Sándor, Bernadotte, Murat) személyes történeteire is.

2024

Szeles Nóra előadása a Széchenyi Casinoban 2024. január 31-én 17 órakor

Szeles Nóra kiváló előadásában rendkívül gazdag életpályáján keresztül mutatta be a tőzsde és a közösségi finanszírozás világát. Lényegretörően ismertette a tőkepiacok működését, a közösségi finanszírozás kialalkukását, kategóriáit, szolgáltatás típusait. Közérthetően elemezte az induló vállalkozások pénzügyi támogatását.   

Gerencsér Gábor előadása a Széchenyi Casinoban 2024. február 14-én 17 órakor

Gerencsér Gábor nagyívű és érdekfeszítő előadásában mutatta be az autóiparban eltöltött évtizedeinek kiemelkedő szakmai eseményeit (Ikarus, GM/Opel Szentgotthárd, Opel Rüsselsheim, GM Holden Auszrália, Kína-Janta) és eredményeit (pl. Magyarország első modernkori autógyárának szerelde vezetője - első magyar szerelésű Opel gépkocsi, Turbó feltöltés, VVT technológia, VBA programozás, elektromos kétkerekű) és az ehhez kapcsolódó rendkívül gazdag vezetői (pl. eredményes meggyőzési technikák, vezetői stílusok közötti tudatos választás, munkatársak bevonása, önjáró folyamatokra törekvés, saját hibák kezelése) élettapasztalatot.   

Professzor Székely Csaba előadása a Széchenyi Casinoban 2024. március 20-án 17-órakor

Professzor emeritus Székely Csaba mély és elgondolkodtató előadásában a mezőgazdaságban alkalmazott és alkalmazható innovatív technológiákra és azok üzemgazdasági értékelésére helyezte a hangsúlyt. Lényegi megállapításai kiterjedtek a mezőgazdasági termékelőallításra, a mezőgazdaság erőforrásaira, az űrtechnológia és a mezőgazdaság kapcsolódási pontjaira (pl. precíziós gazdálkodás, HUNOR program), az innovatív technológiák (pl. fejőrobot) előnyeire és hátrányaira, az innovatív technológiák bevezetésének döntési mechanizmusára.

Köves Andrea előadása a Széchenyi Casinoban 2024. április 17-én 17 órakor

Köves Andrea színes, egyéni életpéldákkal fűszerezett előadásában mutatta be az elmúlt 30 év soproni, regionális és országos média világát, benne az újságírás, a műsorkészítés és a riporteri munka szépségeivel és árnyoldalaival.