Főoldal › Rólunk › Tanári kar és közvetlen munkatársak › Tanárok

Tanárok

Andréné Dorka Viktória

Balogh Eszter

Barta Róbert

Barta Róbert

Szakok: matematika - fizika

1990-ben végeztem az ELTE Természettudományi Karán, majd 2002-ben közoktatási vezetői szakvizsgát tettem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A Széchenyi István Gimnáziumban 2012 óta tanítok matematikát és fizikát. Munkám során fontos célnak tartom, hogy tanítványaim a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgájukon meg tudjanak felelni az ott elvárt követelményeknek, de legalább ilyen fontosnak tartom azt is, hogy gondolkodásmódjukat formálja a természettudományok egzaktsága, következetessége, hogy természettudományos ismereteiket műveltségük fontos, egyéb ismereteikkel egyenrangú részének tekintsék. Igyekszem megtanítani nekik azt, hogy egy probléma megoldása az élet (szinte) minden területén a rendelkezésre álló információk rendszerezésével és jó kérdések megfogalmazásával kezdődik.

Bazsóné Nagy Gabriella

Bazsóné Nagy Gabriella

Szakok: rajz- és vizuális kultúra, mozgókép- és médiaismeret

1981- ben diplomáztam matematika- rajz szakon a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. A Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben kezdtem tanítani.

2009 augusztusától a Széchenyi István Gimnázium tanára lettem. 33 év alatt országos és megyei szinten meghirdetett tanulmányi versenyeken  eredményesen szerepeltem tanítványaimmal. Számtalan kiállítást rendeztem alkotó diákok, pedagógusok munkáiból. Rendszeresen részt vettem művészeti alapozó kurzusokon, továbbképzéseken Győrben, Sopronban, Grazban, Hollabrunnban, Stoobban. 1986 óta vagyok tagja a Soproni Képzőművészeti Társaságnak. Kollektív kiállításokon szerepeltem belföldön és külföldön. (Sopron, Győr, Szombathely, Pécs, Oroszlán, Budapest, Gödöllő, Wien, Graz, Hollabrunn, Laa an der Thaa, Bamberg, Kulmbach, Lichtenfeld, Lempdaise, Pozsony, Medgyes) Első kiállításom 1996- ban rendeztem Sopronban, a Várkerület Galériában.

Bischof Annamária

Böröczki Eszter

Szakok: német nyelv

1998-ban szereztem a diplomámat a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen

német nyelv - és irodalom,  valamint magyar mint idegen nyelv szakokon.

2003 óta vagyok a Soproni Széchenyi István Gimnázium német szakos tanára.

Csatári Ferenc

Csatári Ferenc

Szakok: matematika-fizika

1993-ban végeztem az ELTE-n. Korábban tanítottam szakközépiskolásokat és szakmunkásokat (1992-1997 Eötvös Loránd Műszaki Középiskola, Oroszlány) felnőtteket (1999-2005 Matáv Oktatási Igazgatóság) és általános iskolásokat is (2005-2012 Deák Téri Általános Iskola, Sopron). 2012 óta vagyok a Soproni Széchenyi István Gimnázium tanára.

A tanítás melletti hobbim a különböző - elsősorban (tojás)labdás - sportok, de nagyon szeretek játszani is, különösen a stratégiai játékokat kedvelem. Igyekszem ezt a játékszeretetet a diákjaimnak is átadni, ezért havi rendszerességgel játékklubot tartok a Széchenyi Gimnáziumban.

Czupy Judit

Szakok: matematika, fizika

A Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem, majd 1994-ben szereztem matematika-fizika-angol szaktanári diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2005 óta tanítok ebben a gimnáziumban matematikát és fizikát, 2006 óta vagyok osztályfőnök.

Dékány Zsigmondné

Szakok: orosz-német

Magam is ebben a gimnáziumban érettségiztem német tagozaton, sőt mindkét lányom itt végzett – tudtam, hogy a legjobb helyen vannak nálunk…A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem orosz-német szakos diplomát 1981-ben – vonzódásom az Alföldhöz mindmáig megmaradt.

Kis vargabetűvel jöttem újra haza és kerültem a Széchenyi István Gimnáziumba 1983-ban. Két osztályt vittem el az érettségiig – nagyon szerettem osztályfőnök lenni. 2001-től nevelési igazgatóhelyettes vagyok – nagy kihívás nap mint nap.

Friss fényképet nem tudok mellékelni, régit nem akarok – ajánlom azonban egyedülálló tablóprogramunkat, ott sok „arcom” megtalálható…

Egész Tamás

Farkas Gábor

Fekete Attila Ignác

Gézárt Anita

Greksza Tünde

Greksza Tünde

Szakok: magyar-történelem-társadalomismeret

Halmainé Cserháti Eszter

1994-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar-angol szakon.

Sokfelé kalandoztam azóta (tantottam Pécsett nyelviskolákba majd a Leőwey Klára Gimnáziumban, oktattam fiatalokat Belgiumban és a Berzsanyi Líceumban Sopronban) mig végül 2015 januárjában a Széchenyi Gimnázium tanári karának tagja lettem. 

Harcz Katalin

Szakok: ének-zene, magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma

Haris-Boros Edit

Holpár Gabriella

Holpár Gabriella

Szakok: magyar-latin, egészségfejlesztő mentálhigiénikus

1983-ban végeztem a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar-latin szakán. Pályámat volt iskolámban, a soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban kezdtem. A Széchenyi Gimnáziumba 1992-ben kerültem. Legnagyobb óraszámban magyart, de a lehetőségeknek és az igényeknek megfelelően latint, emberismeretet, etikát, erkölcstant tanítottam és tanítok. Többször voltam osztályfőnök, és egészségfejlesztő mentáhigiénikusként is tevékenykedtem a tanítás mellett. Az én kezdeményezésemre és szervezésemmel indult a fecsketábor és az egészséghét, ezek a rendezvények ma már hagyományaink közé tartoznak.

Hiszem, hogy eredmények csak tartós erőbefektetéssel, munkával, türelemmel érhetők el, és ezekre diáknak és tanárnak  közösen kell törekednie.

 

Horváth Bernadett

Horváth Bernadett

Szakok: angol-földrajz

Diplomáimat a Pécsi Tudományegyetemen szereztem először angol nyelv és irodalom szakon, majd földrajz szakon.

2009 szeptembere óta tanítok a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban angol nyelvet és földrajzot.

Horváth Márta

Szakok: angol-német

Diplomámat 1981-ben szereztem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen.

Első munkahelyem a Berzsenyi Dániel Gimnázium volt, 1991-től pedig ebben a gimnáziumban tanítok, ott, ahol magam is gimnazista voltam.

Nagyon fontosnak tartom az országismeret tanítását, mindkét nyelvet nagyon szeretem, de a szívem most éppen a spanyolért dobog.

Igyekszem nyitott szemmel járni a világban, tájékozódni a körülöttünk zajló eseményekről és ajánlom ezt mindenkinek - hiszen minden egyszer a történelem része lesz.

Horváth Violetta

Horváth Violetta

Szakok: magyar - történelem - alkalmazott nyelvészet

Magyar-történelem-alkalmazott nyelvész szakos középiskolai tanár vagyok. Felsőfokú tanulmányaimat a Pécsi JPTE Tanárképző Karán. az ELTE BTK-n és a Pannon Egyetem Modern Filológiai Karán szereztem. Két középfokú és enyelvvizsgával rendelkezem német és latin nyelvből, angolból pedig alapfokúval. A tanításban fontosnak tartom a szellemi önállóságra való késztetést, a nevelésben pedig az őszinteség, a  becsületesség és a tisztelet értékeit. Hobbim: a nyelvészet, a grafológia, továbbá a sport: futás (természetesen amatőr szinten), továbbá kedvelem a sportközvetítéseket:a  műkorcsolyát és a színvonalas futballt.2016 áprilisa óta igazságügyi szakértő lettem, szakterületem a nyelvészet. Jelenleg grafológiát tanulok, ennek elvégzése után írásszakértéssel szertném bővíteni a tevékenységem körét.

 

 

 

 

 

Iváncsicsné Kollmann Mónika

Iváncsicsné Kollmann Mónika

Szakok: német - orosz

A Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem német - orosz szakos középiskolai tanári diplomát. Tanári pályámat a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban (Líceum) kezdtem. 1992 óta vagyok a Széchenyi István Gimnázium tanára.

Jakab László

Jakab László

Szakok: német nyelv-orosz nyelv-földrajz

Egyetemi tanulmányaimat a József Attila Tudományegyetem Természettudományi és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem, majd 2000-ben az ELTE-n tantervszakértői szakvizsgát tettem.

1982 óta vagyok a tanári pályán, a Széchenyi István Gimnáziumban 2014 szeptembere óta dolgozom kinevezett tanárként, előtte egy évig óraadó voltam az intézményben.

A nyelvtanítás során legfontosabb célomnak azt tartom, hogy tanítványaim szabadon, gátlásaikat levetkőzve merjenek beszélni németül illetve oroszul. A földrajz pedig kiválóan alkalmas arra, hogy problémamegoldó, logikus gondolkodásra nevelje a diákokat.

Szabadidőmben szívesen olvasok, szeretek kerékpározni, kirándulni és a hegyekben túrázni.

Kaszás Emőke Mária

Szakok: német-orosz

A szegedi József Attila Tudományegyetemen végeztem német-orosz szakon. A Széchenyiben 2011 óta tanítok, jelenleg mindkét szakomat. Az iskolához való kötődésem azonban sokkal régebbi, mivel itt végeztem 1990-ben. Tavaly kértek fel a jelenlegi 7.B osztály osztályfőnöki posztjára, aminek nagyon örültem - ez azóta is így van, viszont sok munkával és odafigyeléssel jár.

Mivel családom szinte minden tagja testnevelő, én sem "maradhattam le", 1996-ban szereztem a Testnevelési Egyetemen sportaerobik edzői képesítést, majd 10 évvel később letettem a nemzetközi bírói vizsgát.

Nagyon örültem a két éve felkínált lehetőségnek, hogy itt taníthatok. Remélem, még sok széchenyis tablón olvashatom a nevemet és hozzátehetek egy kicsit az iskola hírnevéhez.

 

 

Keizler Anikó

Kiss-Huszta Pálma

Kiss-Huszta Pálma

Szakok: kémia-fizika

Szegeden, kémia tagozatos osztályban érettségiztem. 1999-ben, szintén Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szereztem fizika-kémia szakos középiskolai tanári diplomát.

A diplomaszerzés után az élet több területén is kipróbálhattam magam, így sok mindent megtapasztaltam, sok fantasztikus embert ismertem meg.

2008 tavaszán már voltam óraadó a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban, 2014 szeptemberétől tanítok itt teljes állásban.

Gyerekkorom óta szeretek kísérletezni, vonz a kémia, fizika színes világa. Célom, hogy a fegyelmezetten végrehajtott kísérleteken keresztül a diákjaim is átéljék a felfedezés örömét, minél többen megkedveljék az általam tanított tantárgyakat.

Van két kisfiam, akikkel szabadidőmben nagyon szeretek játszani, kirándulni, utazgatni.

Mottóm: „Sub pondere crescit palma – Teher alatt nő a pálma”

Kocsis Attiláné

Szakok: biológia - rajz

2012-óta tanítok a Széchenyi István Gimnáziumban biológiát.

Koloszár Balázs

Kósa Erika

Kovácsné Bella Irén

Szakok: magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma

Krasznai Andrea

Kurányi Éva

Kurányi Éva

Szakok: magyar nyelv és irodalom-történelem

Volt széchenyistaként Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomáztam magyar nyelv és irodalom – történelem szakos középiskolai tanárként.  Pályámat a soproni József Attila Szakközépiskolában kezdtem, 2002 óta tanítok a Széchenyi István Gimnáziumban. Közoktatási vezetőként a Budapesti Műszaki Egyetemen szakvizsgáztam. Mindkét tárgyamból emelt szintű érettségi elnök vagyok.

A szakmai tudás mellett legfontosabbnak a következetességet, a rugalmasságot és az órák jó hangulatát tartom. Irodalomból a líraiságot és szépséget, történelemből pedig a racionalitást és a világra nyitottságot szeretném átadni. Tanítványaimat főleg olyan versenyekre készítem, amelyek  komplex tudást kívánnak. Gyakran szervezek művelődéstörténeti vetélkedőket. Örömmel vagyok osztályfőnök és nagyon szeretek tanítani. 

Kuremszki Mariann

Szakok: francia-magyar

Lang Ágota

Szakok: matematika-fizika-informatika

Mácsadi László

Mikóné Szántó Réka

Nagy Anna

Szakok: matematika, kémia

2000-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem matematika-kémia szakán. 
A Soproni Széchenyi István Gimnáziumban 2009. óta tanítom e két szakot.

Nagy Judit

Nagy Judit

Szakok: matematika - fizika

A Széchenyi István Gimnázium egyben alma materem is, mivel itt érettségiztem 1985-ben, majd az ELTE Természettudományi Karán szereztem matematika - fizika szakos középiskolai tanári diplomát 1990-ben. 1995-ben  kezdtem tanítani egykori középiskolámban, ahol 2001 óta a matematika tanítása mellett az oktatási igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátom. 2004-ben közoktatás vezetői szakvizsgát tettem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Örömmel tölt el, ha óráimon a komoly munka közvetlen, és a humort sem nélkülöző hangulatot teremt. Munkám során - igazgatóhelyettesként és tanárként egyaránt - kiemelten fontos feladatomnak tartom, hogy mi, a gyerekekkel együttműködő tanárok, ismerjük fel a tanítványainkban rejlő tehetséget, és segítsük őket azon az úton, ami talentumuk kiteljesedéséhez vezet.

Németh Lászlóné

Németh Lászlóné

Szakok: matematika - angol

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-angol szakán végeztem. 2009-től tanítok a Széchenyi István Gimnáziumban, jelenleg csak matematikát. 

Nyikos Tivadar

Papp Katalin

Szakok: testnevelés-gyógytestnevelés

2001-ben szereztem diplomát a Testnevelési Egyetemen mint testnevelő- gyógytestnevelő. 6 évet tanítottam Budapesten gyógytestnevelőként.

A Széchenyi Gimnáziumban - ahol '93-ban érettségiztem angol tagozaton- 2014-óta vagyok.

Testnevelőként feladatomnak érzam, hogy megszerettessem a mozgást  diákjaimmal.

Szeretek gyerekekkel foglalkozni, olvasni, kirándulni és kutyázni.

Poór Attila

Szakok: kémia - fizika - informatika

Radics Viktória

Szakok: angol nyelv és irodalom

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola angol szakának elvégzése után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem diplomát angol nyelv és irodalom szakon. Tanári pályámat a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium falai között kezdtem, ahol 14 évet dolgoztam angol tanárként, majd munkaközösség vezetőként is. A Széchenyi István Gimnáziumban 2013. szeptembere óta tanítok.

Rétfalvi Árpád

Robotka Csaba

Ságvári Orsolya

Szakok: biológia

Schweitzer Kornél

Simon György

Szakok: földrajz

A szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem egyetemi tanulmányaimat, majd a Budapesti Műszaki-és Közgazdasági Egyetemen szakvizsgáztam. 2003 óta tanítok a Széchenyiben. A földrajz tanítása, népszerűsítése mellett a tehetséggondozást tartom kiemelten fontos feladatnak.

Somogyi Csilla

Szakok: biológia-kémia

A szegedi József Attila Tudományegyetemen biológia-kémia szakos közpiskolai tanári diplomát szereztem, egyetemi éveim alatt "Jó tanuló, jó népművelő" kitüntetést kaptam, szakdolgozatom témájával TDK országos első helyezést értem el.Szakmérnöki diplomámat növénynemesítés és növénybiotechnológiából szereztem, szakdolgozatomat pedig doktori minősítésre javasolták. 2000 óta dolgozom ebben a gimnáziumban, szívesen veszek részt osztályfőnöki feladatok ellátásában.

Szabó Miklós

Szabó Miklós

Szakok: magyar - történelem

1982 óta dolgozom a Széchenyi István Gimnáziumban. A tanítás mellett - 1983-tól kezdődően - tíz éven át vezettem a gimnázium diákszínpadát, majd hét éven át a városi diák-, illetve gyerekszínpadot. Ezekkel párhuzamosan, sőt, máig tartóan vezetője voltam és vagyok a gimnázium tanár-diák zenekarából kinőtt és a kezdetektől versmegzenésítésekkel foglalkozó Katedra Együttesnek. Mindhárom gyermekem ebben a gimnáziumban végzett. A 2001/2002-es tanévtől a gimnázium igazgatójává választottak. Az ezzel járó más irányú munka nemcsak a színpadi tevékenységtől való megválást, hanem a történelem tanításáról való lemondást is jelentette. Jelenleg az iskolavezetés mellett csak magyar nyelv és irodalmat tanítok. Igazgatóként egy színvonalas, a hagyományokat őrző, de az új iránt is fogékony, otthonos légkörű iskola megteremtéséért munkálkodom.

Szeberényi Andrea

Szeberényi Andrea

Szakok: magyar - könyvtár

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szakának elvégzése után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem informatikus-könyvtáros hallgatójaként szereztem egyetemi diplomát 1998-ban. A soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban eltöltött 13 év után, 2005-től a gimnázium könyvtárosaként segítem a tanárok és tanulók munkáját. 2006-tól könyvtárismereti órák keretében oktatom diákjainknak a könyvek és könyvtárak helyes használatát. Mindkét gyermekem ebben az iskolában végezte középfokú tanulmányait.

Szentpáli Ágnes

Szakok: magyar nyelv és irodalom; angol nyelv és irodalom

Tóth Gyula

Tóth Gyula

Szakok: angol-orosz

Már középiskolásként is ebbe a gimnáziumba jártam (1978 és 1982 között), majd rövid kitérő után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol 1989-ben végeztem angol-orosz szakos középiskolai tanárként. Közben már 1988 szeptemberétől teljes állásban elkezdtem tanítani a Széchenyiben, ahol azóta is dolgozom. Ma már csak angol nyelvet oktatok.

Ebbe a gimnáziumba járt a feleségem is, és itt végezte középiskolai tanulmányait egyetlen gyermekünk is.

Munkám során a legfontosabb elvnek a következetességet tartom, ami nélkül, véleményem szerint, senki sem lehet sikeres a tanári pályán. Bár szigorúnak tartanak, ami valószínűleg az előbb említett törekvésből fakad, igyekszem ezt humorral feloldani az óráimon. Remélem ez többnyire sikerül is. Örömmel hallom, ha egy-egy régi tanítvány arról számol be, hogy a gimnáziumban tanult angol ismereteit munkája során kamatoztatni tudja.

A szabadidőmben is leginkább az angol nyelvvel szeretek foglalkozni bármilyen formában. Emellet, illetve eközben sok időt töltök a számítógép mellett. Ezeken kívül még a filmek és a zene kapcsol ki.

Tóthné Keszei Tekla

Tóthné Keszei Tekla

Szakok: angol nyelv

1994-ben diplomáztam Szombathelyen a(z akkori)  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, angol nyelvtanári  szakon,  majd egy  külföldi posztgraduális képzés keretén belül  egyetemi diplomát szereztem a londoni Thames Valley University angol nyelvtanítás szakán.

Három gyermekem  megszületése után, 2004 óta  tanítom az angol nyelvet egykori iskolámban, a Széchenyi István Gimnáziumban, ahol jelenleg mindhárom gyermekem is tanul. Célom, hogy   a nyelvórákon olyan pozitív, barátias légkört alakítsak ki a diákokkal, amiben  a pontos, precíz és igényes munka  elvégzése mellett sok alkalom nyílhat  kreativitásunk megcsillantására és fejlesztésére is.